Menu

Aktuality na Slovensku

Stránka 1 z 12

13.4.2016 Prednáška Guiseppe Verdi, BratislavaNová Akropolis v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO uviedla 13. apríla 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave ďalšiu prednášku v rámci cyklu „Veľké osobnosti umenia“. 

Prednáška sa venovala životu a dielu Giuseppe Verdiho, významného talianskeho hudobného skladateľa, ktorého diela boli veľmi populárne už za jeho života a dodnes patria k pokladom umenia.
Diela Giuseppe Verdiho sú pretkané láskou k prírode, človeku, národu a jeho túžbou po slobode. Bol špecialista na melódiu, dramatickosť, zbor, prácu so sláčikovými nástrojmi a orchestrálnu farebnosť. V hudbe používal aj ľudové prvky. V jeho tvorbe je dominantný ľudský hlas, nikdy nedovolil dominovať orchestru, pretože v centre pozornosti stál vždy človek. Ako sme si vypočuli na prednáške, napriek prvotným neúspechom a viacerým úderom osudu sa Verdi nikdy nepoddal, ale načrel do hĺbky svojich síl a potenciálu a svojím veľkým odhodlaním a vnútornou prácou nám tak môže byť dodnes veľkou inšpiráciou.

9.4.2016 PREDNÁŠKA PARACELSUS - lekár a filozof, Dni zdravia, Bratislava Nová Akropolis sa 9. apríla 2016 zúčastnila jubilejného 20. ročníka známeho bratislavského festivalu Dni zdravia, ktorý sa konal v Dome kultúry Ružinov.
Tento rok ponúkla verejnú prednášku venovanú životu a dielu významného švajčiarskeho renesančného lekára a filozofa, ktorý navštívil aj Slovensko.
Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim bolo celé meno tohto výnimočného človeka vo výnimočnej dobe, ktorý napriek neprajníkom a nebezpečenstvám vytrvalo objavoval a hlásal pravdu, bojoval proti nevedomosti a dogmatizmu. Odhaľoval skryté tajomstvá prírody a tiež skutočné príčiny chorôb a veril, že človek má v sebe potenciál na ich vyliečenie, pričom mu je práve príroda veľkým pomocníkom a veľkou učiteľkou.
30.4.2016 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE, KošicePri príležitosti Svetového dňa Zeme Nová Akropolis v Košiciach organizovala už 5. ročník projektu „ZA ČISTÉ KOŠICE".
30.4.2016 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE, KošiceV rámci tohto projektu členovia Novej Akropolis v spolupráci s mestskou časťou a za bohatej účasti širokej verejnosti už od roku 2012 pravidelne spájajú sily, aby spoločne prečistili Lesopark nad Furčou. Tentoraz sa do akcie zapojilo 93 dobrovoľníkov (z toho 22 detí) a vyzbierali sa dva veľkokapacitné kontajnery smetia.
Po akcii sme s mestskou časťou s radosťou skonštatovali, že po piatich rokoch usilovnej práce všetkých zúčastnených začína byť Lesopark z väčšej časti čistý, a tak môžeme v budúcich ročníkoch zamerať svoju pozornosť na viac znečistené lokality.
30.4.2016 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE, KošiceMateriálnou, organizačnou aj finančnou podporou akcie prispeli viaceré mestské inštitúcie: Magistrát mesta Košice, Mestská časť Dargovských Hrdinov a Mestské lesy.
30.4.2016 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE, Košice
30.4.2016 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE, KošiceĎakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom za ochotu vlastným nasadení podporiť ideu starostlivosti o prírodu a tiež menovaným mestským inštitúciám za podporu a spoluprácu.

 
22.4.2016 Fórum ekológov, KošicePri príležitosti Svetového dňa Zeme (22. apríl) sa v Košiciach konalo Fórum Ekológov, na ktoré bola
prizvaná Nová Akropolis, aby prezentovala svoj prístup a postoj k prírode, životnému prostrediu a ekológii. 
22.4.2016 Fórum ekológov. KošiceV prezentácii sme poukázali na to, že všetci sme obyvateľmi jedného veľkého domu (Ekológia = OIKOS/dom + LOGOS/náuka) a že tvorba spoločného harmonického prostredia a spolužitia je závislá na každom z nás. Zároveň sme pozvali účastníkov Fóra na ekologickú aktivitu, čistenie Lesoparku na Furči, ktorú ako Nová Akropolis pripravujeme na 30.4.2016 v Košiciach.
5.-6.3.2016 Víkendový kurz Psychológia Carla Gustava Junga“, BratislavaV dňoch 5. a 6. marca 2016 sa v priestoroch Novej Akropolis v Bratislave konal intenzívny víkendový kurz „Psychológia Carla Gustava Junga“.
Riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku, Mgr. Kamila Hermannová, predstavila a vysvetlila základné myšlienky, témy a pojmy tohto významného psychológa, zakladateľa analytickej psychológie, ktorého dielo skrýva mnoho poznania.
Kurz sa venoval predstaveniu Jungovho života a diela a zaoberal sa poňatím psychiky, vzťahom vedomia a nevedomia, psychickými funkciami, typológiou osobnosti, poňatím snov, symbolmi a archetypmi kolektívneho nevedomia, psychickým vývojom počas života, pojmami persona, tieň Animus a Anima... a predstavil aj základné východiská Jungovej psychoterapie.
V období čisto materialistického pohľadu na človeka Jung opätovne poukazuje na existenciu ľudskej duše, ktorú nevníma len ako výslednicu chemických procesov vo fyzickom organizme. Psychiku poníma ako mimoriadne bohatú, samostatnú dimenziu ľudskej osobnosti, prepojenú tak s fyzickým telom, ako aj s vnútorným duchovným svetom každého jednotlivca aj ľudstva ako celku. 
Účastníci mali možnosť si aj prakticky vyskúšať MBTI typologický test osobnosti a silu asociácii v cvičeniach, ktoré dopĺňali kurz.
18.2.2016 Prednáška Liečivé esencie Edwarda Bacha, Bratislava18. februára 2016 sa v sídle Novej Akropolis v Bratislave uskutočnila druhá zo série prednášok „Hrdinovia medicíny“, tentokrát na tému „Liečivé esencie Edwarda Bacha“.
Pani Kamila Hermannová, riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku, nám porozprávala životný príbeh významného anglického lekára, ktorý vyvinul liečebnú metódu známu ako Bachove kvetové esencie. Táto holistická metóda predstavuje návrat k tradičným prírodným liečebným postupom a vychádza z poznania, že zdravie človeka, je možné dosiahnuť znovunastolením harmónie jeho duše a osobnosti. Okrem mimoriadneho vzťahu k prírode a hlbokého poznania jej darov využil Edward Bach pri liečbe aj znalosť ľudských charakterov a zákutí psychiky.

Stránka 1 z 12
Hore