Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 16
Dobrovoľníci a priatelia Novej Akropolis Nikaragua v spolupráci s Casa Pellas, sa zúčastnili na dni zalesňovania v lesoch „Reserva Natura“ (prírodná rezervácia), chránenej oblasti ekologického záujmu, orientovanej na konzerváciu suchých tropických lesov v Nikarague.
Bolo zasadených viac ako štyristo stromov rôznych druhov. Vďaka všetkým, ktorí umožnili túto udalosť.
Nová Akropolis v kooperácii s Červeným krížom Albánsko zorganizovala po druhýkrát činnosť darovania krvi s heslom „Daruj krv, zachráň životy“ pre viac než štyristo detí trpiacich týmto typom anémie.
Dobrovoľníci z Novej Akropolis a všetci, ktorí si želali prispieť, sa zúčastnili na tejto výročnej činnosti ako odpoveď na potrebu podporovať dobrovoľníctvo a sociálnu solidaritu.
Ako súčasť desaťročia trvajúcej spolupráce s Budapeštianskym združením pre civilnú ochranu a zvládanie katastrof rôzni dobrovoľníci obdržali školenie protipovodňovej ochrany v Huňadyho centre Novej Akropolis v Maďarsku.
Na príklade povodní na hornom toku rieky Tisy v roku 2001 sa účastníci kurzu zoznámili s hlavnými typmi priehrad, ich pôsobnosti a spôsobe ochrany v prípade núdze, od premiestnenia obyvateľstva, cez odhad škôd, až ku rekonštrukciám.

Po teoretickej časti kurzu nasledoval praktický výcvik, počas ktorého sa účastníci naučili ako efektívne postaviť priehradu z vriec s pieskom.

Dobrovoľníci z Novej Akropolis v aeli sa opäť zhromaždili pri Izraelskom útulku pre opice.

Opice predtým, ako sa dostali do útulku, boli zneužívané na experimenty, alebo zanedbané a v zlej starostlivosti. Keďže v útulku je veľmi malý počet ošetrovateľov, každá pomoc, ktorej sa im dostane, je veľmi dôležitá. Spoločne dobrovoľníci a ošetrovatelia útulok opravili, namaľovali, vyčistili a záhradne ozdobili.
Prednášajúci, Denis Bricnet, umožnil verejnosti „stretnúť“ dušu a ducha Mayského sveta. V tejto bohato ilustrovanej prednáške sme preskúmali takmer 2000 rokov histórie a niekoľko starých mayských miest.

Jedným z kľúčov k pochopeniu tejto civilizácie, bola stálosť symbolických prvkov. Napríklad piktogram portálu s jeho štvorlístkovým tvarom odkazuje na styčný bod medzi svetmi. Tento piktogram tiež symbolizuje silu šamana, ktorý je schopný napojiť sa a odovzdať základnú kozmovíziu, ktorá je nevyhnutná pre vlády  v jednotlivých mestách . Po prednáške nasledovali obohacujúce otázky a odpovede.

Účastníci odchádzali inšpirovaní a s obnovenou úctou ku kultúre a civilizácii Mayov.
Nová Akropolis Chile oslávila 51 rokov od založenia v krajine. Prednášky, dobrovoľnícke aktivity a rôzne kultúrne aktivity slúžili ako rámec štruktúry pre pripomenutie tohto výročia, ktoré za sebou zanecháva roky nepretržitej práce v tejto juhoamerickej krajine.


 

 

„Poďme rozvinúť potenciál neziskovej oblasti!“.
Pod týmto názvom sa v Novej Akropolis v Liberci uskutočnil seminár, na ktorom sa zúčastnili mimovládne organizácie a dobrovoľníci. Dôležitým cieľom seminára bolo vzájomne predstaviť rôzne organizácie  a spoločne naplánovať vzájomné aktivity.
Po skončení seminára dobrovoľníci z Novej Akropolis predstavili divadelnú hru inšpirovanú  známym filmom Matrix, ako aj Platónovým Podobenstvom o jaskyni. Tento príbeh o manipulácii, bolesti, odvahe a o víťazstve slobodnej vôle bol nazvaný "Matrix - platónova jaskyňa".
Nová Akropolis sa pridala do kampane „Ideme na to Ukrajina 2016“ k oslave Dňa zeme. Dobrovoľníci Novej Akropolis z 9 ukrajinských miest - Kijev, Ľvov, Dnepropetrovsk, Charkov, Odesa, Mykolajiv, Ivano-Frankivsk, Poltava a Záporožie  - súčasne koordinovanli vyčistenie parkov a botanických záhrad počas dvoch po sebe idúcich víkendov.

Vďaka úsiliu takmer 400 dobrovoľníkov sa zozbieralo vyše 800 vriec odpadkov, z ktorých veľká časť bude recyklovaná.
Od roku 1991 Nová Akropolis Ukrajina organizuje upratovanie na uliciach, v parkoch a botanických záhradách a podieľa sa na ďalších kampaniach v oblasti životného prostredia.


Filiálka Odesa

Filiálka Ivano-Frankivsk

Filiálka Mykolajiv

Filiálka Poltava

Filiálka Poltava

Filiálka Charkov

Filiálka Charkov

Filiálka Dnepropetrovsk
Nová Akropolis usporiadala prednášku o egyptskej knihe mŕtvych s takmer sto účastníkmi  v spolupráci s Mestskou knižnicou v Prahe.
Ako doplnok k prednáške mali účastníci možnosť podieľať sa na prehliadke repliky, ktorú Nová Akropolis vyrobila z Aniho papyrusu, čo je vzácny 31 metrov dlhý egyptský artefakt.
Nová Akropolis Tegucigalpa ponúkla v rámci mesiaca lásky a priateľstva sériu prednášok na tému Dobra láska.
Jedna z prednášok bola podaná asistentom riaditeľa Novej Akropolis Honduras, Melania Pocasangre: "Aj keď existujú formy lásky, ktoré nám ubližujú, ktoré nás robia závislými a generujú bolesť, taktiež sú veľké a vznešené lásky, ktoré nás robia lepšími ľudmi pre nás samých a našich partnerov".

Taktiež riaditeľ jednej z mestských centier Novej Akropolis v Tegucigalpe, Rafael Orantes, predstavil ďalšie perspektívy o tom, čo je dobrá láska.

Stránka 1 z 16
Hore