Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 13
Obyvatelia Somervillu a Cambridgu (USA) prišli spolu osláviť Festival rieky. Bol to inšpirujúci prejav spolupatričnosti a komunity.

Ľudia rozličných kultúr zo všetkých častí sveta sa prechádzali ulicami za zvukov jazzu, rocku, čítania poézie a prípravy miestneho jedla. Tím Novej Akropolis tam bol ako podpora oslavy s kolesom filozofov, ktorým si zúčastnení mohli zatočiť a zobrať si domov citát múdrostí pre inšpiráciu.

Počas oslavy Svetového dňa filozofie Nová Akropolis v Kyjeve usporiadala výstavu, ktorá predstavuje fotografie a eseje víťazov súťaže „Filozofia pozdvihnutia“. Na tejto výstave boli predstavené najlepšie fotografie a eseje s rozličnými témami, ako napríklad forma, vzostup a prekonávanie. Počas odovzdávania cien umelci zdieľali nápady, ktoré ich inšpirovali pri tvorení.

V Novej Akropolis v Dnepropetrovsk sa konala výstava venovaná renesancii. Počas „Leonardovej hostiny” zúčastnení ukázali rozličné vlohy renesančného obdobia, vrátane hudobného vystúpenia a recitácie poézie, a remeselníci zostrojili most a kladivo podľa kresieb Leonarda da Vinciho. Večer „Shakespeare naživo”, počas ktorého zazneli úryvky z Hamleta a Rómea a Júlie, bol venovaný cti, láske a zmyslu pre povinnosť.
Na oslavu Svetového dňa filozofie Kultúrne centrum Jána Huňadyho Novej Akropolis v Maďarsku uskutočnilo diskusiu okrúhleho stola s názvom ‘Dobrovoľníctvo s ľudskou tvárou’.
Všetci zúčastnení boli členmi občianskych združení, ktoré aktívne pomáhajú ostatným ľuďom v nejakej oblasti života. Nová Akropolis už predtým mala možnosť pracovať s niektorými zúčastnenými, alebo s organizáciami, ktoré reprezentujú, napríklad na Civil Island – čo je jeden z najväčších európskych letných festivalov.

Hostia, väčšinou pôsobiaci v náučných, pedagogických alebo sociálnych vedách, sa zapojili do diskusie o osobnosť-formujúcej sile spoločností a o dôležitosti prevencie a pozerania sa na problémy z rôznych uhľov pohľadu. Filozofia ako láska k múdrosti a idea aktívnej múdrosti tiež prišli na rad do diskusie, keďže, ako to pán Koichiro Matsuura, niekdajší generálny riaditeľ organizácie UNESCO, povedal, filozofické myslenie je “základom pre ľudské práva a spravodlivú spoločnosť. ”

Zúčastnení sa zhodli na tom, že toto je cesta vedúca k mierovému spolužitiu a zavedeniu lepšej kvality života, čo je spoločný cieľ všetkých, ktorí sú zapojení do dobrovoľníctva.
Obchodný dom ‘Shopping Della’ v centre mesta Criciúma bol dejiskom Pytagorovej výstavy.

Nová Akropolis predstavila výstavu, aby vzdala poctu tomuto filozofovi – zakladateľovi školy v Krotóne. Cieľom podujatia bolo, aby sa ľudia všetkých vekových kategórií stretli s dedičstvom tohto gréckeho matematika.

Dobrovoľníci hudobnej skupiny Novej Akropolis z maďarského centra v Győri predniesli hudobnú šou pod názvom „Večné momenty“, na ktorej predstavili maďarské zhudobnené básne.
Podujatie sa konalo v rámci „slepej večere“ organizovanej „Klubom levov“ počas príležitosti Medzinárodného dňa bielej paličky. Účastníci mali počas celého večera zaviazané oči a zažívali, ako sa naše zameranie pozornosti a orientácia menia, čo sa stane viac alebo menej dôležitým, keď sme zbavení zraku. Počas večera im pri každom stole pomáhali nevidiaci inštruktori. Výťažok z akcie bol venovaný Federácii nevidiacich a čiastočne vidiacich, na podporu terapeutických projektov pre nevidiace deti.
Členovia Novej Akropolis v Bombaji pripravili divadelnú hru, ktorá vychádza zo sokratovských dialógov.
Predstavenie čerpalo z Platónových diel opisujúcich Sokratov život a filozofiu. Vybraním motívov z diela Faidón vystúpenie preplietlo scény zo súčasnosti s poslednými chvíľami Sokratovho života. Scenár skúma koncept nesmrteľnosti duše, zdôrazňujúc povahu absolútnej dobroty, spravodlivosti a krásy.
Dobrovoľníci z centrálnej pobočky Novej Akropolis v Kostarike rozdávajú každý mesiac v uliciach hlavného mesta San José jedlo bezdomovcom.
.
Tretí rok po sebe sa dobrovoľníci Novej Akropolis zúčastnili environmentálnej iniciatívy „Misia gaštan“ na pomoc chorým gaštanovým stromom v Sofii, ktoré napadli listové mory.

Všetci zúčastnení sa tešili tejto spolupráci, kedy mali príležitosť pomôcť prírode, ktorej sme všetci súčasťou.


Nová Akropolis Mumbai oslávila Svetový deň filozofie výstavou a prednáškou pod názvom „Obroda renesancie“. Účastníkmi večera boli, tak ako široká verejnosť, aj indické média, vrátane „Indian Express“.

Renesančné obdobie je zlatým vekom intenzívneho umeleckého, vedeckého a politického vývoja. Avšak, snáď najdôležitejšou charakteristikou tohto obdobia bol vývoj ľudského vedomia, spoznanie schopnosti človeka dosiahnuť najvyššie archetypy a tvarovať ich v materiálnom svete.

Výstava a prednáška zdôraznili ducha filozofie a potrebu podniknúť cestu do nášho
vnútorného sveta, aby sme zistili, kým v skutočnosti sme. Udalosť taktiež vrhla svetlo na spôsoby, akými renesancia zjednotila európske krajiny v spoločnej kultúrnej vízii. Večer bol ukončený výzvou oživiť našu vlastnú ľudskosť, byť tou zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete.

Prednáška sa konala v mestách Morelia a Mexico City, venovala sa faktorom, ktoré určujú šťastie človeka, a zaoberala sa nasledovnými otázkami: Čo hovoria vedné odbory o šťastí? Odkiaľ pramení? Čo treba na to, aby bol človek šťastný?
Počas prednášky doktor José María de la Roca, riaditeľ Novej Akropolis Mexiko, vysvetlil, že nadčasová filozofia hľadá šťastie cestou sebapoznania, akceptovania skúšok života, angažovania sa v konštruktívnych medziľudských vzťahoch, kultivovania pozitívnych emócií a hľadania inšpirácie v archetypálnych modeloch rozličných civilizácií.
 

Stránka 1 z 13
Hore