Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 18
„Dievča Guatemaly“ je názov básne, ktorá existuje v mysli všetkých Guatemalčanov - tá, ktorá zomrela od zimy a lásky. Ale toto dievča je viac, ako len protagonista z básne Josého Martí. Ona je skutočnou a ústrednou charakteristikou svojej doby. Obklopená intelektuálmi, básnikmi a ďalšími známymi osobnosťami - éra, v ktorej Guatemala bola kolískou umenia a liberálneho myslenia.
Nová Akropolis Guatemala priniesla tento potešujúci príbeh na javisko. Podľa básne „Dievča Guatemaly“ kubánskeho básnika a spisovateľa Josého Martí, toto dielo hovorí o historickom kontexte a skutočných príčinách stojacich za vývojom hlavnej hrdinky. Sprevádzané hudbou a poéziou nám toto dielo umožnilo znovu prežiť éru 19. storočia Guatemaly.


Po dvoch mesiacoch príprav bola v Moskve otvorená výstava sochárskych replík „Bohovia a hrdinovia starovekého Grécka“, ktorá bola vytvorená pre nevidiacich. Táto výstava je súčasťou programu „Dojímavá krása“.
Udalosť bola sprevádzaná divadelnými a hudobnými predstaveniami venovanými starovekému Grécku, ktoré nevidiace deti pripravili spolu so svojimi učiteľmi.
Neočakávali sme, že by takáto udalosť mohla byť tak užitočná pre nevidiace deti, ktoré objavili veľmi veľa a vyjadrili svoju radosť a tvorivosť. Táto spolupráca so školou bude pokračovať a budúca výstava bude venovaná starovekému Egyptu.
Sme veľmi vďační všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na vytvorení tejto výstavy a dúfame, že sa opäť stretneme na našich budúcich projektoch a ďalších udalostiach Novej Akropolis.
V spolupráci s viac ako päťdesiatimi dobrovoľníkmi Nová Akropolis Brazília pokračuje s programom „Dieťa pre dobro“, zameraného na deti rodín s nízkymi príjmami nachádzajúcich sa v blízkosti centra.
Program ponúka hodiny baletu, hudby (zbor a rôzne nástroje, vrátane huslí, violy, gitary, violončela a flauty), doučovania a lekárskej a psychologickej starostlivosti.
Tieto aktivity sú určené na zvýšenie sebavedomia detí, umožniť im kontakt s umením a k prebudeniu ich citlivosti pre krásu a harmóniu. Tento program, ktorý koordinuje profesor hudby Dilmah Ikeoka, dobrovoľník z Novej Akropolis, dostal podporou z Austrálskej Ambasády - darovala projektu 50 nástrojov.
Dobrovoľníci z Novej Akropolis Tirana navštívili dom dôchodcov v Tirane.
Táto interakcia medzi generáciami bola prospešná pre obe strany, pretože mali možnosť zdieľať emócie, spomienky a zážitky navzájom medzi sebou. V radostnej a rodinnej atmosfére starší obyvatelia spievali a tancovali na tradičnú albánsku hudbu.
Nová Akropolis Jaén naďalej podporuje iniciatívu na propagáciu bohatého historického a umeleckého dedičstva provincie Jaén.
Pri tejto príležitosti Nová Akropolis usporiadala sprievodnú návštevu Ibersko-rímskeho mesta Castulo pod vedením Marcela Castra, riaditeľa tohto archeologického náleziska, ktorého objavy boli veľmi dôležité - napríklad mozajka „Los Amores“, alebo budova jednej z najstarších kresťanských komunít na polostrove.
Nová Akropolis spolupracuje na projektoch zahŕňajúcich archeologické náleziská Castulo, a to nielen pre rozvoj týchto sprievodných prehliadok na podporu ich historického významu, ale tiež ako dobrovoľnícka organizácia, ktorá pomáha špecialistom pri archeologických vykopávkach.
Už po tretíkrát, dobrovoľníci z Novej Akropolis Mníchov vyčistili potok na severe Mníchova, ktorý bol v posledných rokoch veľmi znečistený.
Dobrovoľníci vytiahli z potoka rôzne veci ako ostnatý drôt, hrdzavý plot a niekoľko ostrých kovových dosiek, ktoré bránili prirodzenému toku vody.
Čistenie bola dobrá skúsenosť a pôžitok pre všetkých, ako obnoviť prirodzenú atmosféru prírody, teda dať niečo prírode a nie len konzumovať.
32 rokov propagácie  kultúry, filozofie a dobrovoľníctva. Brazília si pripomenula toto výročie v 60 mestách, v ktorých je dnes Nová Akropolis prítomná.
V hlavnom meste jej riaditeľ Luis Carlos Marques Fonseca otvoril udalosť prípitkom, kde pripomenul začiatky a jej zakladateľa, prof. Michela Echenique, ktorý sníval o filozofii ako o ceste priniesť to najlepšie z ľudských bytostí, a vybudovať spravodlivejšiu a viac humánnu spoločnosť.
Súčasne s oslavou mestského kultúrneho veľtrhu, Nová Akropolis Coimbra (Portugalsko) usporiadala festival hudby pre mládež, v ktorej sa zúčastnilo 30 študentov z rôznych hudobných škôl z mesta.
V priebehu aktivity, ktorá bola podporená mestskou radnicou, boli interpretované rôzne hudobné štýly vrátane klasiky a pop-rock-u.
Cieľom tohto festivalu bolo zdôraznenie významu hudby pri výchove mladých ľudí, rovnako ako vytváranie príležitostí pre mladých umelcov predviesť svoju prácu.
Modrá obloha Cour Pétral-u (Normandia) privítala 10 delegácii športovcov a umelcov Novej Akropolis, ktorí súťažili pri príležitosti 27. olympijských hier Novej Akropolis Francúzsko.
Počas dvoch dní, asi 120 športovcov a umelcov intenzívne bránilo farby svojich škôl. Súčasťou podujatia bol športový deň a ráno venovane umeniam.

Po skupinovom zahrievacom kole, prvé preteky začali mužskou sériou - 100 metrov. Závody, lukostreľba, hod guľou, bowling, šach, futbal, volejbal ...

Druhý deň bol venovaný umeniu, ktoré napĺňalo srdcia a duše účastníkov.

Tento rok - už tretí rok po sebe - vyhrala súťaž delegácia Bordeaux so 14 medailami, vrátane 6 zlatých. Delegácie Paríž a Rouen získali striebro a bronz.Nová Akropolis Nikaragua uskutočnila kurz na tému starostlivosť o zvieratá pre deti vo veku 6 až 11 rokov, pričom sa zábavnou formou naučili hlavné zásady ako sa starať o domáce zvieratá, či už psy, mačky, vtáky, atď.
V aktivite zahŕňajúcej 20 detí dobrovoľníkov a priateľov Novej Akropolis, si účastníci užili prítomnosť domácich maznáčikov a možnosť postarať sa o ne. Aktívne sa zúčastnili daných kurzov, počas ktorých preukázali vlastnosti človeka, ktorý má charakteristiky dobrej starostlivosti o zvieratá.

Odovzdané poznatky deťom zahrňovali:
- Vzbudzovanie rešpektu a obdivu pre všetky živé bytosti
- Inšpirovanie k tvorbe kreativity a prirodzenej zvedavosti
- Vzbudzovanie humanitárneho a informovaného rozhodovania sa

Stránka 1 z 18
Hore