Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 23
Dobrovoľníci Novej Akropolis v Toronte pokračujú v každoročnej tradícii vysádzania stromov v Downsview parku.
Tradícia sa datuje od roku 1999, kedy sa dobrovoľníci pripojili k obyvateľom Toronta, aby premenili starú vojenskú základňu na dôležitý komunitný priestor a každoročne tak pomáhajú vytvárať prvý kanadský mestský národný park.

Stromy, ktoré sme v priebehu rokov vysadili, sú symbolom snov, ktoré každodenne vysádzame a živíme pre nový a lepší svet!
V Novej Akropolis v Sofii sa uskutočnilo „eko“ popoludnie na tému „odpad ako zdroj“.
Diskutovalo sa o zmenách životného prostredia spôsobených neprimeranou ľudskou činnosťou vedúcou k prírodným katastrofám, ako aj o riešení jedného z hlavných ekologických problémov – znečistenia životného prostredia. Diskusnou témou popoludnia boli potenciálne kroky, ktoré možno každodenne podniknúť, aby sme dnes tzv. odpad mohli v budúcnosti považovať za cenný zdroj do ďalších výrobných cyklov, podľa príkladu prírodných procesov.

Prostredníctvom rôznych hier objavili účastníci spôsoby možnej recyklácie odpadu, napríklad kompostovanie organického odpadu, recyklácia elektronických zariadení, nepoužívanie plastových vreciek a plastových obalov a uprednostňovanie výrobkov zabalených v papieri, kartóne alebo skle.
Sergio Perezalonso prednášal o vývoji konceptu hmoty od definície atómu podľa prvých gréckych filozofov (500 rokov pnl) až po modernú koncepciu neexistencie hmoty, ktorej zložky kvantová fyzika definuje ako "kvantá" alebo "excitovaný stav častíc".
Vysvetlil, že súčasné teórie sa postupne zbiehajú s myšlienkami Platóna a s popismi, ktoré sa nachádzajú v posvätných textoch a starovekých tradíciách. Prednáška pomohla účastníkom lepšie pochopiť, že veda a filozofia si nemusia navzájom odporovať.
Nová Akropolis Győr sa zapojila do kultúrnej iniciatívy väzenia Győr-Moson-Šopronskej župy umeleckým programom s názvom "Phoenix". Na programe sa zúčastnilo približne päťdesiat väzňov a členov väzenského personálu.
Predstavenie pozostávalo z výberu piesní a básní z klasickej maďarskej a svetovej poézie o duchovnom očistení a obnovení, napríklad výber poézie filozofa Boethia zo 6. storočia. Medzi básňami a piesňami hovorili umelci aj o význame vybraných textov vrátane Útechy filozofie od Boethiusa.
Dobrovoľníci z Novej Akropolis navštívili jasle a školu v malej komunite Dor Mărunt. Deti ich privítali kvetmi, piesňami a poéziou.
Každé dieťa dostalo balík školských potrieb a centrum bolo vybavené novými regálmi a knihami pre svoju knižnicu.
Dobrovoľníci Novej Akropolis sa zúčastnili kampane pre znovuzalesňovanie oblasti Solea, organizovanej Ministerstvom lesníctva.
Jasným cieľom bolo zotavenie lesa tažko poškodeného letnými požiarmi.
V spolupráci s múzeom histórie a archeológie mesta Arad (Complexul Muzeal Arad), sa Nová Akropolis aj tento rok opäť podieľala na programe „Noci múzeí“ rôznymi tematickými workshopmi.
Pri tejto príležitosti, okrem už tradičného workshopu maľby archeologických reprodukcií, ponúkli dobrovoľníci tiež workshop japonskej kaligrafie, jedinečnú možnosť pre návštevníkov vojsť do sveta farieb, symbolov, estetiky a filozofie.
Jardín América, pobočka Novej Akropolis Brazília, darovala v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi trvanlivé potraviny rodinám s nízkym príjmom v meste Goiânia.
Jedlo mohlo byť venované vďaka štedrosti ľudí zúčastňujúcich sa na prednáškach a ďalších aktivitách Novej Akropolis. V podobnom duchu prispeli pobočky Palmas a João Pessoa, obe množstvom viac než 100 kg jedla potrebným. V meste Palmas poskytli potraviny hlavnej verejnej nemocnici v štáte Tocantis (Hospital General de Palmas), v meste João Pessoa nemocnici Padre Ze Hospital.
Dobrovoľníci Novej Akropolis zo Zlína, Brna a Olomouca spojili svoje sily, aby zasadili stromy v lese neďaleko Zlína. Pod starostlivým dohľadom odborného lesníka, v daždi, vysadili vyše 1450 sadeníc.
Ako jeden z dobrovoľníkov podotkol: „Niet lepšie pre čerstvo zasadené stromy, než kvapka dažďa!“
V rámci pripomenutia si Medzinárodného dňa žien sa Nová Akropolis Cordoba zapojila do konferencie organizovanej vládou v komplexe Buen Pastor v centre mesta.
  Vo svojom príspevku venovanom ženám filozofkám rozprávala pani riaditeľka Novej Akropolis Severná Argentína, María Kokolaki, o podstate ženskosti a jej úlohe v dejinách ľudstva, cestujúc pritom v čase a priestore cez starobylé kultúry Grécka, Ríma, Egypta, Indie, Číny a Ameriky. Predstavila dvanásť žien, ktoré zostávali verné zušľachťovaniu v mene ľudských hodnôt. Patrí medzi ne Hypatia z Alexandrie, Jana z Arku, Helena Blavatská, Maria Curie, Matka Tereza, Maria Reiche. Prednáška bola zároveň naživo vysielaná v uliciach mesta prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek a externých reproduktorov. Počas záverečného ceremoniálu guvernér Cordoby odovzdal gratulácie a dar Novej Akropolis za jej prínos pre kultúru a vzdelávanie.

Stránka 1 z 23
Hore