Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 20
Nová Akropolis Bombaj v spolupráci s denníkom The Indian Express zorganizovala diskusiu na tému „Povzbudenie skutočnej zmeny“.

Prednášajúcimi boli: Sonam Wangchuk - vdelávateľ a environmentálny špecialista, Tsarina Screwvala z dobročinnej organizácie Swades Foundation a Yaron Barzilay – riaditeľ Novej Akropolis v Indii.

V diskusii, ktorú si prišlo vypočuť viac než 150 návštevníkov, prezentujúci kládli dôraz na potrebu udržateľnej zmeny v spoločnosti predstavujúcu viac než len krátkozraké rýchle látanie súčasných nedostatkov, ktoré v konečnom dôsledku nemá podstatný význam, nie je stabilné a vedie k neistote a beznádeji.

Ich spoločná snaha o preskúmanie tejto témy ukázala, že takzvaný „post-truth“ svet speje k neschopnosti ľudí snívať a snažiť sa o lepší svet. (Prídavné meno „post-truth“ sa podľa britskej organizácie Oxford Dictionaires stalo anglickým slovom roka 2016. Doslovne ho môžeme preložiť ako „post-pravdivý“, „post-pravdový“. Používa sa na označenie politickej situácie vo význame, že sa pravda samotná stala nepodstatnou.)

Vychádza najavo, že uskutočniteľnosť našich výziev a vízií by mohla byť reálnejšia, ak spoločnosť upraví nastavenie svojho vzdelávacieho systému. V konečnom dôsledku zodpovednosť leží a záleží hlavne na jednotlivcoch a ich rozhodnutí, či sa budú na zmene podieľať.

Nová Akropolis Varšava v rámci série aktivít s názvom „Jedinečné filozofické stretnutie“ uviedla prednášku s titulom „Keltská filozofia“, upriamenú na keltské ponímanie sveta a ľudskej bytosti vnímanej ako súčasť prírody.

 

 

Počas 25 rokoch propagácie filozofie, kultúry a dobrovoľníctva, Nová Akropolis Ukrajina založila pobočky v 10 mestách: Kyjev, Dnipro, Charkov, Ľvov, Odesa, Mykolajiv, Poltava, Záporožie, Ivano-Frankivsk a Vinnycia.


Na oslavu tohto významného výročia prišlo zablahoželať mnoho akropolitánskych dobrovoľníkov a hostí zo susedných krajín.
Nová Akropolis Varšava oslávila Svetový deň filozofie trojdňovým programom, počas ktorého prebiehali rôzne prednášky, workshopy a diskusie.
Téma prvého dňa bola "Školy filozofie v klasickej tradícii", kde prezentácie zdôrazňovali význam a úlohy filozofických škôl počas histórie. V priebehu praktických workshopov si účastníci vyskúšali činnosti súvisiace s "pozorovaním". Druhý deň bol venovaný filozofii kultúry, vplyvu filozofie na kultúrny proces, vzťahy v spoločnosti a formatívnu kultúru sebapoznania. Počas príslušného praktického workshopu, účastníci objavili aspekty seba prostredníctvom divadelných cvičení. Téma tretieho dňa bola filozofia dobrovoľníctva, počas ktorej sa diskutovalo o význame vôle a slobodnej vôle vo filozofii. Počas praktického workshopu účastníci vyjadrili svoj vnútorný proces dobrej vôle tvorbou ručne vyrobených hračiek pre hospitalizované deti.
Jedna z najväčších túžob, ktorá spája ľudstvo, je potreba zlepšovať náš svet. A presne táto téma prilákala mládež aj dospelých na prednášku s názvom "Filozofia pre budúcnosť: Kľúče pre lepší svet", ktorá bola prezentovaná v Balvanere, Buenos Aires, pri príležitosti svetového dňa filozofie.
Prezentácia bola podaná z perspektívy troch veľkých filozofov: Platóna, Marka Aurélia a Konfúcia. V učení Marka Aurélia účastníci objavili význam vízie jednoty. Prostredníctvom Konfúcia sme zdôraznili dôležitosť etiky pre individuálne správanie. Skončili sme pri Platónovi, ktorý nám vďaka mýtu o jaskyni ukázal potrebu u každého jednotlivca priniesť to najlepšie, čo má v sebe a aby pomohol ostatným dostať sa von z tejto alegorickej jaskyne. Rozprávanie prešlo k diskusii, kde účastníci zdieľali filozofické úvahy a každodenne problémy, s ktorými zápasia.
Dobrovoľníci Novej Akropolis zorganizovali blší trh v meste Kfar Saba.
Návštevníci z celého mesta si prišli kúpiť spotrebiče, detské hry, oblečenie a ďalšie veci. Táto udalosť bola skvelá príležitosť, ako stretnúť a pozdraviť ľudí z mesta, posilniť bratstvo medzi dobrovoľníkmi a zároveň získať peniaze pre budúce aktivity.
Nová Akropolis Bulharsko pripravila prednášku o švajčiarskom filozofovi a psychoterapeutovi Carlovi Gustavovi Jungovi, ktorá vyvolala taký záujem, najmä u mladých ľudí, že bola prezentovaná dvakrát.
Hlavnými témami boli ľudská osobnosť a tajomstvo duše. Prednáška viedla k zaujímavej diskusii o tom, ako sa človek stáva individualitou.
Nová Akropolis Tegucigalpa vytvorila tím na realizáciu zdravotných prehliadok pre takmer sto seniorov s obmedzenými zdrojmi v kolónii Nueva Suyapa.
Seniorom sa dostalo starostlivosti a špecializovanej liečby od všeobecných a zubných lekárov, boli im dodané lieky a osobné hygienické produkty a tiež sa zúčastnili rôznych umeleckých činností.
Dobrovoľníci Novej Akropolis zorganizovali zber, uskladnenie a dodávku zásob a darov rodinám zasiahnutým hurikánom Otto.
Tento projekt bol uskutočnený v 5 provinciách krajiny a zásoby a dary boli dodané priamo ľuďom, ktorí boli zasiahnutí touto prírodnou katastrofou.
Nová Akropolis Liberec s podporou mesta Liberec a niekoľkých neziskových organizácií Libereckého kraja usporiadala vyčistenie okolia priehrady Harcov.
Článok o tejto ekologickej a dobrovoľníckej aktivite bol uverejnený v miestnych novinách.

Stránka 1 z 20
Hore