Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 24
Deň Dragobete, rumunského božstva radosti a lásky, sme oslávili návštevou našich priateľov v centre seniorov St. Mihail and Gavril.
Všetci hostia si vychutnali výnimočné chvíle vďaka tancu, piesňam, poézii a nečakanému karnevalu. Nakoniec sa podával dobrovoľníkmi pripravený, pre oko aj pre chuť lahodný koláč ozdobený symbolmi lásky a priateľstva. Ako suvenír dostal každý hosť “mărţişor”, ručne vyrábaný symbol rumunskej jari.
Opäť, ako každý rok, usporiadalo Rusko festival „Filozofia ako spôsob života“ – venovaný Svetovému dňu filozofie – s mottom „Hľadanie harmónie“.
Tentokrát sa ho po prvý raz zúčastnila aj Nová Akropolis Čeľabinsk s programom aktivít pod názvom „Ľudská bytosť na ceste hľadania harmónie“. Prostredníctvom rôznych druhov umenia (divadlo, kino, hudba) podnikli návštevníci nezvyčajný výlet časom a priestorom.

Ako môžeme nájsť harmóniu so sebou samým, s ľuďmi a vôbec s celým okolitým svetom v týchto neľahkých a náročných časoch? V snahe nájsť odpoveď sa účastníci premenili na postavy z knižky Malý princ od Saint-Exupéryho, ocitli sa vo Florencii počas obdobia renesancie, či dokonca sa stali aj čajkami zo známeho príbehu od Richarda Bacha. Nakoniec sa hlasy všetkých spojili v záverečnej finálnej piesni. Programu sa zúčastnilo početné publikum vrátane hlavného predstaviteľa Katedry filozofie jednej z najdôležitejších univerzít v Uralskom regióne.
Nová Akropolis Boston oslávila Deň Zeme aktivitou v prírode s príznačným názvom „Zažime prírodu“ v usadlosti Mary B. Wakefield Estate v Miltone.
Účastníci akcie sa dozvedeli o pôsobivom výskume Suzanne Simardovej a Petra Wohllebena ukazujúcom spôsoby vzájomnej komunikácie a spolupráce stromov, a to všetko formou interaktívnej prezentácie zdôrazňujúcej dôležitosť spájania sa s prírodou a venovania pozornosti nášmu životnému prostrediu. Botanická záhrada Wakefield Arboretum ponúkla príležitosť vychutnať si prírodu počas náučnej prehliadky jej mnohých nádherných stromov, rastlín a kvetov.
Olga Sala, lyrická speváčka a dobrovoľníčka Novej Akropolis Sabadell, predniesla prednášku o ženských skladateľkách v našej histórii.
Ženy boli stovky rokov v mnohých oblastiach potlačované a hudba nebola výnimkou. Ženy ako svätá Kassia (9. storočie ), Hildegarda z Bingenu (11. - 12. storočie) a Maddalena Casulana (16. storočie) sú príkladmi ženských skladateliek, ktoré boli vo svojej dobe podhodnotené a znovuobjavené o niekoľko storočí neskôr.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme opäť v tomto roku dali hlas ich dielam.
Na pamiatku mesiaca venovaného ženám predstavila Nova Akropolis Las Piedras výstavu s názvom "Stopy veľkých žien v histórii" na hlavnom námestí mesta.


Silné dažde v Peru v priebehu januára a februára spôsobili, že mnohé rieky pretiekli a viedli k veľkým materiálnym stratám, ku chorobám a izolácii vo vidieckych a mestských oblastiach.
Dobrovoľníci z Novej Akropolis z oblasti Ica a Pisco poskytli humanitárnu a sociálnu pomoc pre ľudí, ktorí boli postihnutí týmito prírodnými katastrofami na juhu krajiny.

Viac ako 300 ľudí vrátane detí, dospelých a postarších, pochádzajúcich z Centra Poblado Sagrado Corazón de Jesús, okres San José de Los Molinos, dostalo okrem iného aj pomoc v oblasti potravín, oblečenia a zdravotnej starostlivosti. Dobrovoľníci z Novej Akropolis z Ica boli hlavnými darcami, no Kruh Priateľov Novej Akropolis, ako aj ďalší občania taktiež poskytli dary. V Piscu dostalo pomoc približne 125 ľudí z dediny Miraflores, okres Humay, v podobe odevov a trvanlivých produktov.
Dobrovoľníci Novej Akropolis v Toronte pokračujú v každoročnej tradícii vysádzania stromov v Downsview parku.
Tradícia sa datuje od roku 1999, kedy sa dobrovoľníci pripojili k obyvateľom Toronta, aby premenili starú vojenskú základňu na dôležitý komunitný priestor a každoročne tak pomáhajú vytvárať prvý kanadský mestský národný park.

Stromy, ktoré sme v priebehu rokov vysadili, sú symbolom snov, ktoré každodenne vysádzame a živíme pre nový a lepší svet!
V Novej Akropolis v Sofii sa uskutočnilo „eko“ popoludnie na tému „odpad ako zdroj“.
Diskutovalo sa o zmenách životného prostredia spôsobených neprimeranou ľudskou činnosťou vedúcou k prírodným katastrofám, ako aj o riešení jedného z hlavných ekologických problémov – znečistenia životného prostredia. Diskusnou témou popoludnia boli potenciálne kroky, ktoré možno každodenne podniknúť, aby sme dnes tzv. odpad mohli v budúcnosti považovať za cenný zdroj do ďalších výrobných cyklov, podľa príkladu prírodných procesov.

Prostredníctvom rôznych hier objavili účastníci spôsoby možnej recyklácie odpadu, napríklad kompostovanie organického odpadu, recyklácia elektronických zariadení, nepoužívanie plastových vreciek a plastových obalov a uprednostňovanie výrobkov zabalených v papieri, kartóne alebo skle.
Sergio Perezalonso prednášal o vývoji konceptu hmoty od definície atómu podľa prvých gréckych filozofov (500 rokov pnl) až po modernú koncepciu neexistencie hmoty, ktorej zložky kvantová fyzika definuje ako "kvantá" alebo "excitovaný stav častíc".
Vysvetlil, že súčasné teórie sa postupne zbiehajú s myšlienkami Platóna a s popismi, ktoré sa nachádzajú v posvätných textoch a starovekých tradíciách. Prednáška pomohla účastníkom lepšie pochopiť, že veda a filozofia si nemusia navzájom odporovať.
Nová Akropolis Győr sa zapojila do kultúrnej iniciatívy väzenia Győr-Moson-Šopronskej župy umeleckým programom s názvom "Phoenix". Na programe sa zúčastnilo približne päťdesiat väzňov a členov väzenského personálu.
Predstavenie pozostávalo z výberu piesní a básní z klasickej maďarskej a svetovej poézie o duchovnom očistení a obnovení, napríklad výber poézie filozofa Boethia zo 6. storočia. Medzi básňami a piesňami hovorili umelci aj o význame vybraných textov vrátane Útechy filozofie od Boethiusa.

Stránka 1 z 24
Hore