Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 14
Rozhodli sme sa pre vyčistenie pláže Tel Baruch - skvelá príležitosť, ktorá poskytne návstevníkom, moru a samotnej pláži príjemnešie a čistejšie prostredie na začiatku leta.

Táto dobrovnolnícka aktivita získala množstvo pozornosti a uznania od plážových nadšencov.

 

Podporovanie tých, ktorí si dobrovolne vyhradia svoj čas a energiu, aby sa mohli starať o zvieratá, je jeden z cielov dobrovolníctva Novej Akropolis v meste Medellin.
V rámci tohto cielu bol zorganizovaný kurz dobrovolníctva na prípravu nedalekých dobrovolníckych aktivít, ako napríklad spolupráca so Spolkom pre ochranu zvierat. Počas tejto udalosti dobrovnolníci z Novej Akropolis vyčistili, namaľovali a poupravovali priestory pre zvieratá, o ktoré sa táto spoločnosť stará.
Členovia zo všetkých pobočiek spolu v Prahe oslávili 30. výročie Novej Akropolis v Českej Republike. Oslava zahŕňala rôznorodý kultúry program, ktorého súčasťou bola aj prechádzka cez Prahu a jej historicky významné miesta a symboly.
Taktiež nechýbalo ani divadelné predstavenie.

Nová Akropolis v Paríži sa opäť zúčastnila na dobrovoľníckej spolupráci s centrom pre utečencov. Tento mesiac sa rozhodla využiť zábavné hry ako prostriedok zdielania.
Takto boli strávené chvíle opísane jedným z dobrovoľníkov:

„Chvíle strávené s utečencami odhalili veľa radosti a nadšenia u tých, ktorí prešli mimoriadnymi výzvami v živote s veľkou silou vôle íst dalej. V priebehu času sme sa navzájom spoznali a onedlho sme už neboli 'cudzincami'. Naše rozhovory  boli taktiež hlbšie a úprimnejšie. Zatiaľ čo my sme im povedali niečo o nás, oni nám dali niekoľko životných lekcií o ich spôsobe žitia."
Toto originálne podjatie spojilo prednášku s divadelnými Zenovými scénkami. Zen je v súčasnosti v kurze, ale vyzerá to, že naše chápanie tejto filozofie je značne povrchné.
Pritom filozofia Zen, ktorá pochádza z východu, pojednáva o veľkých otázkach života: Kto sme? Akú úlohu hráme vo svete? Čo je život? Čo je smrť?
Herci zahrali niekoľko scénok, ktoré priviedli publikum k smiechu a zároveň k reflexii. Nasledoval dialóg medzi prednášajúcim a publikom. Účastníci si uvedomili, že filozofia nevylučuje smiech.
Nová Akropolis Samara predstavila divadelnú hru ‘Kniha ako Život’ v ktorej hrali dobrovoľníci, ktorí sa chopili rôznych rolí hercov, scenáristov, režiséra, atď.

Hra bolo založená na dielach ako Fahrenheit 451 (Ray Bradbury),  Citadela (Antoine de Saint Exupéry) a na rôznych orientálnych porekadlách.
Hlavná postava príbehu sa spätne pozerá na svoj život a hľadá odpovede na otázky; „Pre koho a pre čo žijem?“ „Čo by som mal napísať do svojej knihy života?“ „ Aké dôležité a hodnotné skúsenosti by som pridal na stránky svojej knihy?“
Nová Akropolis Odessa urobila kreatívny experiment o filozofickom texte, neoklasickej hudbe a video projekcie. Niektoré texty boli napísané Jorge Angel Livragom, ako napríklad “Veslovanie proti Prúdu” alebo “Umenie byť stále Filozofom”. Predstavenie bolo hudobne  sprevádzané skupinou Odessa Swannsay.
Ku dňu oslavy Svetového Dňa Filozofie si Nová Akropolis Kharkov pripravila divadelné predstavenie Platónovho Podobenstva o jaskyni, po ktorom nasledovala diskusia na tému ’podstata slobody’.

Nová Akropolis Ľvov predstavila video montáž „Platón vo Vzduchu“, ktorá slúžila ako prostriedok k priblíženiu Platónovho učenia - modernou cestou. Video pozostávalo z rôznych úryvkov filmových majstrovských diel o rovnakých a podobných úvahách, aké prezentoval Platón.
Škola Giordano Bruno v roku 2015 oslávila 30 výročie jej založenia. Od jej vzniku v roku 1985 sa škola snažila podporovať a pestovať hodnoty a cnosti u študentov.
Škola pôvodne začala ako pedagogický projekt vytvorený a podporovaný riaditeľkou Novej Akropolis Peru, profesorkou Beatriz Diez Canseco.
Študenti v škole získavajú akademické vzdelanie doplnené a obohatené o filozofické vzdelanie pozostávajúce z rôznych individuálnych a vzdelávacích aktivít, ktoré im umožnia rozvinúť ich charakter a ich najlepšie kvality. Aktuálne sa pre tento rok do školy zapísalo viac než 300 študentov.
Nová Akropolis Montreal pripravila prednášku s názvom „Vedomie a hranice posmrtného života“.   Myšlienky a otázky na túto tému nedali človeku spať od počiatku času. Existuje naše vedomie mimo mozgu? Čo nám môžu povedať ľudia, ktorí prekonali zážitok blízky smrti? Čo nám hovoria nové vedecké objavy? Čo je to kvantové vedomie?
Prednášajúci predstavil tému veľmi jasne a podporil ju rôznymi citáciami, príkladmi a meditačnými cvičeniami. Viedol účastníkov k premýšľaniu o otázke, čo je skutočná identita ľudskej bytosti.
Symbolizmus ľudského tela, niečo, čo nám je všetkým spoločné a zároveň o ňom tak málo vieme! Ako je možné, že niečo, čo bolo rozanalyzované a preskúmané zo všetkých možných strán v sebe stále skrýva nejaký skrytý význam?
Takáto bola cesta poznania nášho tela podaná pánom Lucasom Bige-om, biochemikom, spisovateľom a symbolistom, ktorý nám ukázal, že za názvami rôznych častí tiel leží skrytý význam.

Takto sme objavili „krásny pergamen“, druh symbolickej geografie v našom vlastnom tele..

Stránka 1 z 14
Hore