Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 21
Nástenná maľba Aténska škola je jednou zo štyroch fresiek zdobiacich Sieň signatúry vo Vatikáne (sieň slúžiaca pre podpisovanie dokumentov, Stanza della Segnatura). O vzhľad a výzdobu tejto miestnosti sa pričinil sám veľký Raffael, ktorý vniesol do malieb idey filozofie.
Stredná časť stropu zobrazuje symboly vzťahujúce sa k najvyššiemu „ideálu“, zdroju základných Platónových archetypov: Pravdy, Spravodlivosti, Dobra a Krásy. Nástenné maľby zachytávajú tieto idey v podobe štyroch ženských postáv. Aténska škola prislúcha k idee Pravdy a predstavuje stenu Filozofie. V súvislosti s Raffaelovou Aténskou školou sa konala rozprava o filozofoch na nej znázornených, o ich myšlienkach a základných filozofických konceptoch.
Dobrovoľníci z Novej Akropolis Santos pomohli svojou prácou v domove dôchodcov Vovó Walquiria.

Postarali sa o opravu postelí, opravili tiež komoru na jedlo, nainštalovali nové sprchy, upratali viaceré časti domova a rozdali jeho obyvateľom jedlo, prikrývky a ďalšie potrebné veci.
Tento špeciálny večer bol zorganizovaný v miestnej knižnici v Miláne vďaka iniciatíve „Filozofia v Miláne“ tvorenej sériou podujatí venovaných filozofom a prehĺbeniu nášho chápania ich myšlienok a ideí.
Formát workshopu, ktorý vytvorili dobrovoľníci Novej Akropolis, cielil na všetky aspekty našich každodenných životov a poukázal na rôzne spôsoby, ako sa môžeme poučiť z myšlienok veľkých filozofov a aplikovať ich v praxi.

Workshop venovaný Kantovi priniesol cennú lekciu o podstatnom význame tvorby a stavby myšlienok pre vybudovanie koherentného spôsobu našeho chápania samých seba a sveta okolo nás, prikladajúc pritom správny diel dôležitosti nášmu mysleniu, nášmu prežívaniu a našim činom.
Laura Winckle, spoluzakladateľka Novej Akropolis Francúzsko, predniesla publiku v počte vyše 200 ľudí tému cesty individuácie, procesu vnútorného prebúdzania spojeného s tým, čo Carl Gustav Jung nazýva hrdinskou cestou.
Púť z vonkajšej časti nás samotných, z „persóny“ (ktorá zahŕňa naše zážitky, vnútorné rozpory, naše stanoviská, posudzovania a tvrdenia) k našemu pravému ja (ktorého centrom je srdce).

Pre dosiahnutie cieľa tejto púte musia hrdinovia v sebe prebudiť do boja zbrane ako odvaha a pokora, aby sa mohli vydať do búrlivého víru svojho podvedomia. Laura Winckler tiež pripomenula inšpiráciu amerického mytológa Josepha Campbella Carlom Gustavom Jungom. Práve tento významný mytológ totiž následne inšpiroval Georgea Lucasa pre cestu individuácie rozčlenenú Jungom na tri časti: príprava, samotná cesta a návrat.
Dobrovoľníci z Novej Akropolis Tirana navštívili deti v detskom domove Zyber Hallull.
Ako prídavok k spoločnému času naplnenému zábavou dostali deti rôzne darčeky, ktoré dobrovoľníci pripravili.
Nová Akropolis Nikaragua navštívila zvierací domov Nadácie Adam, organizácie zloženej z mladých dobrovoľníkov, milovníkov zvierat, ktorá zachraňuje, uzdravuje a rehabilituje opustené psy a neskôr ich dáva na adopciu.
Skupina dobrovoľníkov Novej Akropolis pomohla domáce zvieratá vyvenčiť, vyčistiť ich domovy, okúpať ich a nakŕmiť.
Prednáška s názvom "Filozofia nám pomáha dostať sa z krízy: lekcie a príklady od Stoikov", bola zorganizovaná Novou Akropolis Maribor v paláci Vetrinjski Dvor vo verejnej prednáškovej sále pri príležitosti Svetového dňa filozofie.
Na udalosť prišlo veľké publikum a tatkiež bola akcia nahrávaná rádiom Agora, pre slovinskú menšinu v Rakúsku. Každý návštevník dostal malý darček - záložku s citátom od Stoikov.
Nová Akropolis zorganizovala výlet do rôznych krajín a ‚epoch‘ s cieľom rozpoznať kultúru a tradície rôznych národov sveta.
Prvá časť večera bola vyhradená ľudovým tancom. Ľudový tanec vždy predstavoval snahu priblížiť sa k prírode, pochopiť jej zákony a zostať s ňou v harmonickej interakcii.

Pozostáva zo spoločného pohybu, kde sa ľudia držia za ruky a kde nie je nutné byť profesionál. Preto je tanec prístupný všetkým.

Druhá časť večera bola venovaná renesancii. Veľkorysosť, krása, elegancia a dôstojnosť sú vlastnosti, ktoré odlišujú tance tohto obdobia.
Súčasťou tohto radostného večera boli aj moderné tance.
Prednáška s názvom "tajomstvá víťaznej mysle", bola predstavená v centre 'Los Prócere' Novej Akropolis Tegucigalpa.
Prednášal Carlos Maldonado, ktorý hovoril o potrebe trénovať našu myseľ pozitívnym spôsobom pre dosiahnutie úspechu v projektoch, na  ktorých pracujeme.
Niekoľko storočí po jeho smrti, nás umelec a vedec Leonardo da Vinci stále udivuje svojimi nespočetnými technologickými vynálezmi a bezkonkurenčnými umeleckými dielami.
Nová Akropolis v Sofii usporiadala akciu týkajúcu sa zásad sprevádzajúcich Leonardovu prácu a úsilie počas jeho života. Okrem teoretických vysvetlení účastníci dostali príležitosť riešiť niekoľko cvičení a úloh, ktoré im pomohli zistiť, ako vnímať svet okolo seba očami tohto génia.

Stránka 1 z 21
Hore