Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 14
Nová Akropolis Samara predstavila divadelnú hru ‘Kniha ako Život’ v ktorej hrali dobrovoľníci, ktorí sa chopili rôznych rolí hercov, scenáristov, režiséra, atď.

Hra bolo založená na dielach ako Fahrenheit 451 (Ray Bradbury),  Citadela (Antoine de Saint Exupéry) a na rôznych orientálnych porekadlách.
Hlavná postava príbehu sa spätne pozerá na svoj život a hľadá odpovede na otázky; „Pre koho a pre čo žijem?“ „Čo by som mal napísať do svojej knihy života?“ „ Aké dôležité a hodnotné skúsenosti by som pridal na stránky svojej knihy?“
Nová Akropolis Odessa urobila kreatívny experiment o filozofickom texte, neoklasickej hudbe a video projekcie. Niektoré texty boli napísané Jorge Angel Livragom, ako napríklad “Veslovanie proti Prúdu” alebo “Umenie byť stále Filozofom”. Predstavenie bolo hudobne  sprevádzané skupinou Odessa Swannsay.
Ku dňu oslavy Svetového Dňa Filozofie si Nová Akropolis Kharkov pripravila divadelné predstavenie Platónovho Podobenstva o jaskyni, po ktorom nasledovala diskusia na tému ’podstata slobody’.

Nová Akropolis Ľvov predstavila video montáž „Platón vo Vzduchu“, ktorá slúžila ako prostriedok k priblíženiu Platónovho učenia - modernou cestou. Video pozostávalo z rôznych úryvkov filmových majstrovských diel o rovnakých a podobných úvahách, aké prezentoval Platón.
Škola Giordano Bruno v roku 2015 oslávila 30 výročie jej založenia. Od jej vzniku v roku 1985 sa škola snažila podporovať a pestovať hodnoty a cnosti u študentov.
Škola pôvodne začala ako pedagogický projekt vytvorený a podporovaný riaditeľkou Novej Akropolis Peru, profesorkou Beatriz Diez Canseco.
Študenti v škole získavajú akademické vzdelanie doplnené a obohatené o filozofické vzdelanie pozostávajúce z rôznych individuálnych a vzdelávacích aktivít, ktoré im umožnia rozvinúť ich charakter a ich najlepšie kvality. Aktuálne sa pre tento rok do školy zapísalo viac než 300 študentov.
Nová Akropolis Montreal pripravila prednášku s názvom „Vedomie a hranice posmrtného života“.   Myšlienky a otázky na túto tému nedali človeku spať od počiatku času. Existuje naše vedomie mimo mozgu? Čo nám môžu povedať ľudia, ktorí prekonali zážitok blízky smrti? Čo nám hovoria nové vedecké objavy? Čo je to kvantové vedomie?
Prednášajúci predstavil tému veľmi jasne a podporil ju rôznymi citáciami, príkladmi a meditačnými cvičeniami. Viedol účastníkov k premýšľaniu o otázke, čo je skutočná identita ľudskej bytosti.
Symbolizmus ľudského tela, niečo, čo nám je všetkým spoločné a zároveň o ňom tak málo vieme! Ako je možné, že niečo, čo bolo rozanalyzované a preskúmané zo všetkých možných strán v sebe stále skrýva nejaký skrytý význam?
Takáto bola cesta poznania nášho tela podaná pánom Lucasom Bige-om, biochemikom, spisovateľom a symbolistom, ktorý nám ukázal, že za názvami rôznych častí tiel leží skrytý význam.

Takto sme objavili „krásny pergamen“, druh symbolickej geografie v našom vlastnom tele..
Obyvatelia Somervillu a Cambridgu (USA) prišli spolu osláviť Festival rieky. Bol to inšpirujúci prejav spolupatričnosti a komunity.

Ľudia rozličných kultúr zo všetkých častí sveta sa prechádzali ulicami za zvukov jazzu, rocku, čítania poézie a prípravy miestneho jedla. Tím Novej Akropolis tam bol ako podpora oslavy s kolesom filozofov, ktorým si zúčastnení mohli zatočiť a zobrať si domov citát múdrostí pre inšpiráciu.

Počas oslavy Svetového dňa filozofie Nová Akropolis v Kyjeve usporiadala výstavu, ktorá predstavuje fotografie a eseje víťazov súťaže „Filozofia pozdvihnutia“. Na tejto výstave boli predstavené najlepšie fotografie a eseje s rozličnými témami, ako napríklad forma, vzostup a prekonávanie. Počas odovzdávania cien umelci zdieľali nápady, ktoré ich inšpirovali pri tvorení.

V Novej Akropolis v Dnepropetrovsk sa konala výstava venovaná renesancii. Počas „Leonardovej hostiny” zúčastnení ukázali rozličné vlohy renesančného obdobia, vrátane hudobného vystúpenia a recitácie poézie, a remeselníci zostrojili most a kladivo podľa kresieb Leonarda da Vinciho. Večer „Shakespeare naživo”, počas ktorého zazneli úryvky z Hamleta a Rómea a Júlie, bol venovaný cti, láske a zmyslu pre povinnosť.
Na oslavu Svetového dňa filozofie Kultúrne centrum Jána Huňadyho Novej Akropolis v Maďarsku uskutočnilo diskusiu okrúhleho stola s názvom ‘Dobrovoľníctvo s ľudskou tvárou’.
Všetci zúčastnení boli členmi občianskych združení, ktoré aktívne pomáhajú ostatným ľuďom v nejakej oblasti života. Nová Akropolis už predtým mala možnosť pracovať s niektorými zúčastnenými, alebo s organizáciami, ktoré reprezentujú, napríklad na Civil Island – čo je jeden z najväčších európskych letných festivalov.

Hostia, väčšinou pôsobiaci v náučných, pedagogických alebo sociálnych vedách, sa zapojili do diskusie o osobnosť-formujúcej sile spoločností a o dôležitosti prevencie a pozerania sa na problémy z rôznych uhľov pohľadu. Filozofia ako láska k múdrosti a idea aktívnej múdrosti tiež prišli na rad do diskusie, keďže, ako to pán Koichiro Matsuura, niekdajší generálny riaditeľ organizácie UNESCO, povedal, filozofické myslenie je “základom pre ľudské práva a spravodlivú spoločnosť. ”

Zúčastnení sa zhodli na tom, že toto je cesta vedúca k mierovému spolužitiu a zavedeniu lepšej kvality života, čo je spoločný cieľ všetkých, ktorí sú zapojení do dobrovoľníctva.
Obchodný dom ‘Shopping Della’ v centre mesta Criciúma bol dejiskom Pytagorovej výstavy.

Nová Akropolis predstavila výstavu, aby vzdala poctu tomuto filozofovi – zakladateľovi školy v Krotóne. Cieľom podujatia bolo, aby sa ľudia všetkých vekových kategórií stretli s dedičstvom tohto gréckeho matematika.

Dobrovoľníci hudobnej skupiny Novej Akropolis z maďarského centra v Győri predniesli hudobnú šou pod názvom „Večné momenty“, na ktorej predstavili maďarské zhudobnené básne.
Podujatie sa konalo v rámci „slepej večere“ organizovanej „Klubom levov“ počas príležitosti Medzinárodného dňa bielej paličky. Účastníci mali počas celého večera zaviazané oči a zažívali, ako sa naše zameranie pozornosti a orientácia menia, čo sa stane viac alebo menej dôležitým, keď sme zbavení zraku. Počas večera im pri každom stole pomáhali nevidiaci inštruktori. Výťažok z akcie bol venovaný Federácii nevidiacich a čiastočne vidiacich, na podporu terapeutických projektov pre nevidiace deti.

Stránka 1 z 14
Hore