Menu

Program kurzu Filozofia Viva

KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.


kurz Filozofia pre životChceli by ste lepšie rozumieť sami sebe, svojmu životu a svetu, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede?

Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich je cesta filozofie. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká vždy bola vo svojej podstate – praktickú a zrozumiteľnú.

Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Budeme sa o nich rozprávať, vysvetľovať si ich a navzájom porovnávať.

Získate praktické rady pre rozvoj osobnosti a pre odkrývanie svojho potenciálu. Spoznáte zásady, ako vytvárať dobré medziľudské vzťahy a rozvíjať vzájomnú spoluprácu. Zorientujete sa v základných pojmoch východných a západných filozofií a v ich pôvodných významoch a obsahu. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky po zmysle, princípoch a zákonoch života.


Kurzy otvárame pravidelne v Bratislave a v Košiciach.
Termíny kurzov nájdete v našom programe

Stiahnuť program kurzu

Stiahnuť
program kurzu 

Témy prednášok:

ZÁHADA ČLOVEKA A KOZMUZÁHADA ČLOVEKA A KOZMU

Človek - zrkadlo Univerza. 
Sedem princípov a tri svety v človeku.

VEĽKÍ FILOZOFI GRÉCKA 1VEĽKÍ FILOZOFI GRÉCKA 1

Sokrates a zrodenie filozofa.
Dialóg ako cesta k pravde.
Platón a jeho idey dobra,
krásy a spravodlivosti.

TISÍCROČNÁ INDIATISÍCROČNÁ INDIA

Symbolizmus posvätného textu Bhagavadgíta.
Zákony Dharmy a Karmy. Reinkarnácia. Vnútorný boj a hľadanie harmónie.

VEĽKÍ FILOZOFI GRÉCKA 2VEĽKÍ FILOZOFI GRÉCKA 2

Platónove poňatie duše a posmrtného života.
Aristotelov recept  na šťastie.
Cesty k poznaniu.
Cnosť ako sila duše.

MYSTICKÝ TIBETMYSTICKÝ TIBET

Starobylý tibetský text „Hlas Ticha". H.P.Blavatská, jej život a dielo.
Učitelia múdrosti.
Cesta učeníctva.

STOICKÝ RÍMSTOICKÝ RÍM

Sloboda, osud a šťastie.
Úsudok a správne zásady.
Ľudská vôľa a vnútorná sila.
Marcus Aurelius, Epiktétos, Seneca.

BUDHISTICKÁ FILOZOFIABUDHISTICKÁ FILOZOFIA

Život a učenie Budhu.
Ako prekonať bolesť.
Zlatá stredná cesta.
Osem rád pre vnútornú harmóniu.

NEOPLATONICINEOPLATONICI

Alexandria - staroveké
centrum poznania.
Ideál bratstva. Duša, krása a formovanie osobnosti.

MÚDROSŤ EGYPTAMÚDROSŤ EGYPTA

Prepojenie duchovného a fyzického sveta.
Rady egyptských mudrcov
pre jednotlivca aj spoločnosť. Egyptské poňatie duše a posmrtného života.

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤČLOVEK A SPOLOČNOSŤ

Filozofické hodnoty
v spoločnosti a štáte.
Výchova a spolužitie.
Formy vlády.
Platónov Mýtus o jaskyni.

ČÍNA PODĽA KONFUCIAČÍNA PODĽA KONFUCIA

Malé a veľké JA v nás.
Poriadok v spoločnosti.
Význam obradov a tradícií.

ČLOVEK A DEJINYČLOVEK A DEJINY

Skrytý význam mýtov.
Majú dejiny logiku?
Časové cykly - éry a jugy.
Výzvy našej doby.

Hore