Menu
Previous Next

1990 Rím

Podpora nového humanizmu

Rezolúcia Valného Zhromaždenia


Na Valnom Zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Ríme, v Taliansku, 7.apríla 1990, bola prijatá nasledujúca Rezolúcia:
Valné zhromaždenie prijíma nasledujúce smerovania činnosti :

a) Podpora nového humanizmu: potreba mobilizovať uvedomenie a správanie, aby bol nový humanizmus uvedený do chodu. Zdôrazniť potrebu odsudzovať duch diskriminácie, ktorý postihuje Európu ako skutočná rakovina. Je nutné ctiť vôľu národov a národnú identitu (tolerancia a identita/otvorenie a utvrdenie).

b) Pracovať pre jednotnú Európu vzdialenú akejkoľvek vojenskej aliancii. Je nutné podporovať identitu každého štátu a prispievať ku kultúrnej výmene.

c) Je nutná všeobecná mobilizácia proti drogám a násiliu.

d) Odsudzuje sa používanie humanistických ideálov pre stranícke, egoistické či politické ciele.

e) Odsudzuje sa "škandalózna kultúra", rovnako ako i dezinformovanie a mystifikácia pravdy vo všetkých jej formách.

f) Valné zhromaždenie sa uznieslo založiť Medzinárodný výbor "V prospech Giordana Bruna", ktorého cieľom bude zoznamovať verejnosť s jeho dielom a zlepšovať vzájomné pochopenie medzi národmi. 
Hore