Menu
Previous Next

1991 Mexiko

Odsúdenie národnostných, náboženských a kultúrnych bojov

Rezolúcia Valného Zhromaždenia


Na Valnom Zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Mexiku, 28.marca 1991, bola prijatá nasledujúca Rezolúcia:

Všeobecná deklarácia :

Valné Zhromaždenie schvaľuje významné smerovania činnosti pre rok 1991 a rozhodlo sa pokračovať v súlade s nasledujúcim :

a) Odsudzujú sa tri pohromy v súčasnosti postihujúce svet, ktorými sú národnostné, náboženské a kultúrne boje predstavujúce príčinu veľkej destabilizácie, ktorá dnes otriasa svetom.

b) Rozvíjať novú formu bratstva na základe úcty k identitám národov a jednotlivcov a odmietať akékoľvek sektárstvo či fanatizmus.

c) Odsudzovať nové formy rasizmu ako sú národnostné boje.

d) Hájiť slobodu prejavu a pokračovať na celom svete v kampaniach za rehabilitáciu osobnosti Giordana Bruna.

e) Rozvíjať ekológiu, avšak ako spôsob života a odsudzovať jej politizovanie.

f) Podporovať vo východných štátoch rozvoj štruktúr, ktoré umožnia návrat rovnováhy prostredníctvom morálnej pomoci a ľudských zdrojov. Cieľom týchto štruktúr je tiež umožniť štátom, ktoré boli postihnuté ideologickou krízou, aby dosiahli svoju identitu a dušu.

g) S cieľom vyhlásiť obnovu duchovnosti vzdialenú akýmkoľvek dogmám šíriť v roku stého výročia úmrtia Heleny Petrovny Blavatskej jej dielo a pripojiť ju k ostatným obhajcom slobody prejavu. Okrem toho vyhlásiť v Rusku verejnú poctu H.P.B. a požiadať oficiálne úrady o opravu jej rodného domu s cieľom premeniť ho na múzeum zasvätené spomienke na jej život a dielo.

h) S cieľom začať uplatňovať znalosť starých klasických jazykov a obnoviť ich, zaviesť do našich programov kurzov štúdium mŕtvych jazykov ako sú latinčina, gréčtina a sanskrit (aj keď tento výpočet nie je vyčerpávajúci).
Hore