Menu
Previous Next

1992 Atény

Medzinárodná kampaň za úctu k ľudským bytostiam

Rezolúcia Valného Zhromaždenia

Na Valnom Zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Aténach, v Grécku, 17.apríla 1992, bola prijatá nasledujúca Rezolúcia:

Všeobecná deklarácia :

MONA na celosvetovej úrovni odsudzuje zneužívanie civilného obyvateľstva ako rukojemníkov pri teroristických a vojnových akciách.

Na druhej strane Valné zhromaždenie konštatuje, že na západe sa objavil "pseudohumanizmus", ktorý zneužíva humanitárnu pomoc k vymývaniu mozgov. Žijeme v období, v ktorom sa nedbá na naozajstné preventívne pôsobenie a nebojuje sa proti dôsledkom vyvolaným násilím, odmieta sa dôjsť k jadru problémov, ktoré sú ich pôvodom, a prevziať skutočnú zodpovednosť, a preto táto pomoc nie je ničím iným než maskou a všeobecne zodpovedá ustavičnej bezmocnosti. Pretože pokiaľ sa tieto činy neodsúdia, bude možné v určitých krajinách konštatovať, že vzniká určitá spoluvina vrátane tej nedobrovoľnej na terorizme, občianskych vojnách, koncentračných táboroch a všetkom násilí páchanom proti ľudským právam.

V dôsledku toho MONA dospela k rozhodnutiu vyhlásiť medzinárodnú kampaň s cieľom podporovať uvedomovanie si skutočných humanistických hodnôt a úcty k ľudským bytostiam.

MONA bude podporovať rozvoj aktivít uskutočňovaných v rámci kampane za rehabilitáciu filozofa a mysliteľa Giordana Bruna, pretože konštatovala v priebehu roku 1991 úspech týchto akcií, keďže v Latinskej Amerike a Európe bolo dosiahnuté, že verejné kruhy pomenovali ulice a námestia podľa Giordana Bruna.

To dokazuje zjavnú schopnosť členov Novej Akropolis žiť autentické hodnoty, čo môže prispieť k tomu, aby sa objavili skupiny ľudí, ktorí budú chcieť hájiť tieto hodnoty v duchu ušľachtilosti a účasti.
Hore