Menu
Previous Next

1994 Viedeň

Sociálna pomoc v oblasti výchovy a ekológie

Rezolúcia Valného Zhromaždenia

Na Valnom Zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo vo Viedni, v Rakúsku, 1.apríla 1994, bola prijatá nasledujúca Rezolúcia:

Všeobecná deklarácia :

MONA konštatovala, že dosiahla rozvoj a úspech v Programoch sociálnej pomoci v oblasti výchovy a ekológie, ktoré prebiehali na celom svete, najmä:

1) Akcie uskutočnené Novou Akropolis v Peru na sociálnej úrovni, ako je výsadba stromov v uliciach Limy, oprava verejných ciest, právna a zdravotná starostlivosť o chudobných a nemajetných, ako i usporiadanie veľmi úspešnej hudobnej súťaže, ktorej sa zúčastnilo viac než desaťtisíc detí zo súkromných a verejných škôl v Peru.

2) Sociálna a výchovná akcia, ktorá bola usporiadaná v meste Medellín v Kolumbii v rámci programu "Most k budúcnosti", čo je program pre vzdelávanie rodín vo štvrti Caunses de Oriente (pri ktorom sa doposiaľ poskytla pomoc viac než dvestopäťdesiatim rodinám), a vytvorenie školy otvorenej pre všetky deti z tejto štvrte. Tento projekt je plodom spolupráce Novej Akropolis Belgicka a Novej Akropolis Kolumbie.

3) V Taliansku zaznamenala veľký úspech akcia "Sedem dní mládeže" v spolupráci s prírodným parkom Abruzzos a miestnymi úradmi. Umožnila vzdelať viac než sto mladých ľudí v oblasti prevencie a boja proti požiarom. Zdôrazňujeme tiež úspech dosiahnutý v "Operácii Neptún" na Sicílii, ktorá mala za cieľ boj proti znečisteniu stredomoria.

Valné Zhromaždenie sa uznieslo, že bude pokračovať v rozvoji týchto aktivít na celom svete.
Hore