Menu
Previous Next

1999 Albacete

Ochrana ľudských práv

Rezolúcia Valného Zhromaždenia

Na Valnom zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Albacete, v Španielsku, 2.marca 1999, bola prijatá nasledujúca rezolúcia:

Všeobecná deklarácia :

Na tomto poslednom Valnom zhromaždení v 20. storočí chce MONA zdôrazniť ochranu a záštitu ľudských práv, a preto sa uzniesla:

a) Podporovať vo všetkých štátoch činnosti v oblasti humanitárnej pomoci, zvlášť pre menej rozvinuté alebo rozvojové štáty.

b) Uskutočňovať aktivity v prospech tých štátov, ktoré utrpeli prírodnými katastrofami, formou organizácie zásielok humanitárnej pomoci.

c) Pokračovať s podporou činností smerujúcich k ochrane a záštite ľudských práv v rámci Dekády Organizácie spojených národov pre výchovu k ľudským právam, vyhlásenej od roku 1995 do roku 2005.

d) Podporovať činnosti, ktoré dodajú vážnosť okrajovým skupinám, podporujúc úctu k rasovým, kultúrnym a náboženským menšinám.

e) Pokračovať s projektom Giordano Bruno na podporu slobody myslenia a v súlade s radou aktivít, ktoré MONA uskutočňuje, a keďže v roku 2000 si pripomenieme štyristé výročie jeho úmrtia, uskutočňovať aktivity k ucteniu jeho pamiatky.
Hore