Menu

DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE

Piatok 20. októbra 2017 od 17:30 do 21:00 h, Košice DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE


Príďte sa zapojiť do ručnej výroby darčekov pre deti z detských domovov a krízových centier.

DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE DOBROVOĽNÍCKE TVORIVÉ DIELNE

Vstup voľný.

Miesto konania: NOVÁ AKROPOLIS, Mlynská 2, KE


Bližšie informácie: 
mobil 0918 029 413, 
www.akropolis.sk, 
kosice@akropolis.sk

Hore