Menu

ETAPY A ZÁKONITOSTI V ĽUDSKOM ŽIVOTE

Štvrtok 7. decembra 2017 od 18:00 do 20:00 h, Košice ETAPY A ZÁKONITOSTI V ĽUDSKOM ŽIVOTE

Podujatie je z technických príčin zrušené

Rozprávanie a dialóg
o poňatí ľudského života v rôznych filozofiách a kultúrach; o etapách života definovaných v klasickej filozofii aj modernej psychológii; o zákonitostiach, ktoré v našich životoch môžeme vypozorovať

Podujatie bude doplnené o tematické čítanie z diel filozofických aj psychologických ako aj o malé divadelné scénky.


Vstupné: 3 €, študenti a seniori 2 €.

Miesto konania: NOVÁ AKROPOLIS, Mlynská 2, KE


Bližšie informácie:
mobil 0918 029 413,
www.akropolis.sk,
kosice@akropolis.sk

Hore