Menu

EKOLOGICKÝ WORKSHOP A VÝROBA OBALOV

EKOLOGICKÝ WORKSHOP A VÝROBA OBALOV
Streda 15. novembra 2017 o 18:00 - 21:00 hod., Bratislava

 
Workshop o tom, ako využiť kreativitu pri hospodárení v domácnosti a používať opakovane obaly, aby sme z nich nevytvárali zbytočný odpad.

Aktivita sa koná v rámci podujatia Kreatívny týždeň v Centre Agathos

Spoločne si vyrobíme znovupoužiteľné vrecká na nákup potravín, ktorými môžeme nahradiť igelitové vrecká, ktoré zaťažujú našu prírodu.
Všetky pomôcky a materiál budú k dispozícii a sú zahrnuté v cene workshopu. 

Cena kurzu: 12 €. 


Počet účastníkov je obmedzený na 12 osôb.
Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu info@akropolis.sk.

Kurz je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet IBAN: SK22 7500 0000 0040 0084 7488, variabilný symbol 1511201701. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.

Miesto konania:
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava

 
Informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

 
Hore