Menu

19.11.2014 Verejná prednáška pri príležitosti Svetového dňa Filozofie, Bratislava

FILOZOFIA RENESANCIE A HUMANIZMU Svetový deň filozofie 2014 si Nová Akropolis v Bratislave pripomenula v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO prednáškou "Filozofia renesancie a humanizmu" a čítaním z diela Leonarda da Vinci.
FILOZOFIA RENESANCIE A HUMANIZMU Mnohé z myšlienok renesančných filozofov sú aj dnes veľmi aktuálne a môžu nám byť návodom na to, ako byť kreatívni, ako zlepšovať medziľudské vzťahy, ako do väčšej hĺbky poznať seba aj prírodné zákony.

Pozrite si Tlačovú správu TASR k podujatiam Novej Akropolis pri príležitosti Svetového dňa filozofie


http://www.kedykde.sk/clanky/aktuality/k-hermannova-idealom-renesancnych-filozofov-bol-sen-o-lepsom-usporiadani-europy


Pozrite si krátky viedo zostrih z prednášky

Hore