Menu

20.11.2014 PRAKTICKÁ FILOZOFIA V ROZPRÁVKE, Košice

PRAKTICKÁ FILOZOFIA V ROZPRÁVKE Vo štvrtok, 20.11.2014, sa v priestoroch Raňajkárne Rozprávka v Košiciach konal literárny večer pri príležitosti Svetového dňa filozofie vyhlásený organizáciou UNESCO.
Kultúrna asociácia NOVÁ AKROPOLIS takto vzdala hold filozofii, ktorá od dávnych čias sprevádza človeka na ceste životom a pomáha mu odhaliť tajomstvá života, prírody ako aj jeho vlastnej existencie.

PRAKTICKÁ FILOZOFIA V ROZPRÁVKE

Literárny večer pozostával z prednášky, ktorej cieľom bolo poukázať na to, že filozofia a klasické filozofické školy vždy praktickým spôsobom viedli človeka k tomu, aby sa rozvíjal, spoznával seba samého a stával sa lepším, pravdivejším, krajším a spravodlivejším. Okrem toho porovnávacím spôsobom štúdia vždy umožňovala človeku lepšie spoznať prírodu, jej zákony, aby sa do nej mohol človek harmonicky začleniť. PRAKTICKÁ FILOZOFIA V ROZPRÁVKE V neposlednom rade prinášala inšpiráciu k tomu, ako vytvoriť medzi ľuďmi jednotu, spoluprácu a svornosť.
Členovia Novej Akropolis doplnili prednášku prednesom z diela čínskeho filozofa Konfucia a z diel rímskych stoických filozofov. Okrem toho bol večer oživený malými divadelnými scénkami, ktoré poslucháčom priblížili Konfuciove múdrosti.
PRAKTICKÁ FILOZOFIA V ROZPRÁVKE Jedna zo stoických múdrostí, ktorá v tento večer odznela a ktorá nestratila na svojej hodnote ani po dvetisíc rokoch bola nasledovná: „Človeku, ktorý vždy hľadá to najlepšie, sa ťažkosti zdajú byť dobrou látkou a cvičením pre uplatňovanie cnosti.“ Marcus Aurélius

Hore