Menu

1.12.2014 Prednáška „Filozofia renesancie a humanizmu“ pre učiteľov pridružených škôl UNESCO

1.12.2014 Prednáška „Filozofia renesancie a humanizmu“ pre učiteľov pridružených škôl UNESCO V decembri 2014 pozvalo Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO riaditeľku Kultúrnej asociácie Nová Akropolis na Slovensku, Kamilu Hermannovú, aby zástupcom pridružených škôl UNESCO predstavila na ich každoročnom stretnutí prednášku a prezentáciu „Filozofia renesancie a humanizmu“.
Prednáška bola zameraná na základné princípy humanistickej filozofie a prínos renesančných filozofov filozofickému dedičstvu ľudstva.
Hore