Menu

11.2.2105 Prednáška Leonardo Da Vinci, Bratislava

11.2.2105 Prednáška Leonardo Da Vinci, Bratislava V stredu 11. februára 2015 pripravila Nová Akropolis v spolupráci s informačným a dokumentačným strediskom Unesco ďalšie stretnutie so zaujímavou osobnosťou vedy - s Leonardom da Vinci.

Prednáška, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Univerzitnej knižnice, bola zameraná najmä na jeho vedecké bádanie. Prevratné vynálezy tohto geniálneho umelca odrážajú jeho hlboké poznanie prírodných zákonov a holistickú životnú filozofiu. Jeho komplexná osobnosť je pre nás stálou inšpiráciou aj v dnešnej dobe.


Pozrite si krátky viedo zostrih z prednášky

Hore