Menu

18.4.2015 Ekologická aktivita „Za čisté Košice“, Košice

18.4.2015 Ekologická aktivita „Za čisté Košice“, Košice Kultúrna asociácia Nová Akropolis v Košiciach pripravila v dňoch 17. a 18.4.2015 dve aktivity pri príležitosti Svetového dňa Zeme – prednášku na tému „Symbolika stromu“ a ekologickú aktivitu „Za čisté Košice“ v Lesoparku nad Furčou a Košickou Novou Vsou.
18.4.2015 Ekologická aktivita „Za čisté Košice“, Košice Ekologickej aktivity sa zúčastnilo 80 dobrovoľníkov, naplnili sa 3 veľkokapacitné kontajnery a spoločne sa celej práci venovalo 230 dobrovoľníckych hodín.
18.4.2015 Ekologická aktivita „Za čisté Košice“, Košice Je to už štvrtý ročník celodennej akcie „Za čisté Košice“ a každý rok sa jej zúčastňujú členovia Novej Akropolis ako aj široká verejnosť v hojnom zastúpení. Čistenie v lesoparku bolo zamerané na štyri najviac znečistené zóny, ktoré sa spojením síl všetkých zúčastnených podarilo očistiť od skládok a odpadu všetkého druhu. Svojimi rúčkami sa na obnovení čistoty a krásy lesoparku podieľalo aj 11 detí.
18.4.2015 Ekologická aktivita „Za čisté Košice“, Košice „Sme veľmi radi, že táto aktivita získava ohlas medzi verejnosťou a obyvatelia – dobrovoľníci sa jej začínajú zúčastňovať opakovane. Aj tento rok sme si mohli všimnúť, že večer, po vyčistení lesa od množstva odpadu sa zmenila i vôňa lesa a to bolo to najkrajšie zadosťučinenie – vidieť, že príroda môže opäť voľne dýchať a svojou prirodzenou krásou vnášať radosť a sviežosť do sŕdc jej návštevníkov,“ zhodnotila akciu vedúca filiálky Novej Akropolis v Košiciach, Marika Mihálová.
Na propagácii, príprave a realizácii celej akcie sa podieľali aj rôzne mestské inštitúcie: Magistrát mesta Košice, Mestská časť Dargovských Hrdinov, Mestská časť Košická Nová Ves a Mestské lesy. Akcia sa uskutočnila s finančnou podporou Primátora mesta Košice, Richarda Rašiho.
Ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom za úctyhodný výkon a pozitívny prístup k idei starostlivosti o prírodu a tiež menovaným mestským inštitúciám za podporu a spoluprácu. Naše poďakovanie patrí aj spoločnosti Červa Slovensko s.r.o. za poskytnuté rukavice.
18.4.2015 Ekologická aktivita „Za čisté Košice“, Košice   18.4.2015 Ekologická aktivita „Za čisté Košice“, Košice   18.4.2015 Ekologická aktivita „Za čisté Košice“, Košice   18.4.2015 Ekologická aktivita „Za čisté Košice“, Košice
Celú fotogalériu ekologickej akcie nájdete tu >>>
Hore