Menu

10.4.2015 Prednáška Carl Gustav Jung, Bratislava

10.4.2015 Prednáška Carl Gustav Jung, Bratislava V rámci festivalu Dni Zdravia, organizovaného každoročne v Dome kultúry Ružinov, ponúkla Nová Akropolis verejnú prednášku venovanú životu a dielu významného psychológa Carla Gustava Junga. 
10.4.2015 Prednáška Carl Gustav Jung, Bratislava Prednáška bola zameraná predovšetkým na základné pojmy jungovskej psychológie, ako sú archetypy, individuácia, sny, animus a anima. "Jung patrí medzi významné osobnosti 20. storočia najmä preto, že po období čisto materialistického pohľadu na človeka opätovne poukazuje na existenciu ľudskej duše, ktorú nevníma len ako výslednicu chemických procesov vo fyzickom organizme, ale chápe ju ako samostatnú a veľmi dôležitú substanciu nášho vnútorného sveta. A napriek útokom a nepochopeniu zo strany kolegov aj širokej verejnosti si tento svoj názor obhajoval až do smrti a zanechal nám významné dedičstvo v otázke pohľadu na ľudsku osobnosť," povedala Mgr. Kamila Hermannová, riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku.
Hore