Menu

20.5.2015 Olympijské hry pre deti z Detského domova Modra - Harmónia, Bratislava

lympijské hry pre deti z Detského domova Modra - Harmónia, 2015 V sobotu 16. mája 2015 členovia Novej Akropolis Slovensko v Bratislave pripravili „Olympijské hry“ pre 21 detí z detského domova Modra-Harmónia.

lympijské hry pre deti z Detského domova Modra - Harmónia, 2015 Popoludnie plné športových aktivít a zábavy sa uskutočnilo v záhrade detského domova v Modre-Harmónii. Olympijské hry otvorili grécki bohovia z Olympu (11 dobrovoľníkov z Novej Akropolis), deti zapálili olympijský oheň a súťažiaci a rozhodcovia zložili sľub. Od prvej až po poslednú disciplínu bolo vidieť zápal pre hru a radosť u všetkých detí. Všetci zúčastnení podali neuveriteľný fyzický výkon, ale ukázali, že ku športovým hrám patrí aj súdržnosť, vzájomná pomoc, rešpekt a humor. Všetci zúčastnení boli za zvuku fanfár odmenení medailami a balíkom dobrôt. Vďaka finančnej podpore ČSOB nadácie zabezpečila Nová Akropolis okrem hier športové potreby, ktoré urobili deťom veľkú radosť. Nová Akropolis ďakuje všetkým, ktorí sa na projekte podieľali, za podporu, čas, vynaložené úsilie a príležitosť stráviť ďalšie čarovné obohacujúce poobedie s deťmi z detského domova.

lympijské hry pre deti z Detského domova Modra - Harmónia, 2015   Olympijské hry pre deti z Detského domova Modra - Harmónia, 2015   Olympijské hry pre deti z Detského domova Modra - Harmónia, 2015   Olympijské hry pre deti z Detského domova Modra - Harmónia, 2015

Hore