Menu

10.6.2015 Prednáška Carl Gustav Jung, Bratislava

10.6.2015 Prednáška Carl Gustav Jung, Bratislava V rámci cyklu "Veľké osobnosti vedy", organizovaného v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO, ponúkla Nová Akropolis v júni ďalšiu prednášku, tentoraz venovanú životu a dielu významného psychológa Carla Gustava Junga.

Prednáška poukázala na veľký prínos tejto osobnosti na poli poznania ľudskej psychiky a faktorov, ktoré ovplyvňujú našu psychickú harmóniu, proces vnútorného rozvoja a dozrievania. 
10.6.2015 Prednáška Carl Gustav Jung, Bratislava
Poslucháči sa zoznámili so základnými pojmami jungovskej psychológie, ktorá poníma psychiku ako mimoriadne bohatú, samostatnú dimenziu ľudskej osobnosti, prepojenú tak s fyzickým telom, ako aj s vnútorným duchovným svetom každého jednotlivca aj ľudstva ako celku.
Hore