Menu

19.6.2015 Šanca pre život pre mládež z Detského domova Nižná Kamenica, Košice

Šanca pre život pre mládež z Detského domova Nižná Kamenica, Košice V piatok, 19. júna 2015, členovia Novej Akropolis Slovensko v Košiciach pripravili štvrté pokračovanie cyklu „Šanca pre život" pre 18 - 21 ročnú mládež z detského domova Nižná Kamenica.
Náučné popoludnie sa uskutočnilo v priestoroch Novej Akropolis v Košiciach, kde sa prednáška zmenila na živú a plodnú diskusiu.
Témou popoludnia bolo oboznámenie sa s produktmi bánk so zameraním na posudzovanie výšky bankových poplatkov za ponúkané služby, platených „balíčkov" služieb banky, na oboznámenie sa so spôsobom výpočtov bankových úrokov z úverov, so sankciami a exekúciami, s pôžičkami od nebankových subjektov spolu s názornými príkladmi výpočtu výšky úrokov a textov zmlúv o výpožičke finančnej hotovosti.
Mládežníci s radosťou potvrdili svoju účasť na ďalšom pripravovanom stretnutí „Šanca pre život", ktorej cieľom je pripraviť mladých ľudí z detského domova na príležitosti a povinnosti vyplývajúce zo spoločenského a občianskeho života.
Nová Akropolis ďakuje všetkým, ktorí sa na projekte podieľali, za podporu a príležitosť stráviť ďalšie užitočné poobedie s mládežou z detského domova. Za vecnú podporu ďakuje aj spoločnosti Eurobus, a.s.
Šanca pre život pre mládež z Detského domova Nižná Kamenica, Košice   Šanca pre život pre mládež z Detského domova Nižná Kamenica, Košice   Šanca pre život pre mládež z Detského domova Nižná Kamenica, Košice
Hore