Menu

19.11.2015 Verejné prednášky pri príležitosti Svetového dňa Filozofie

DEŇ FILOZOFIE 2015 V dňoch 19.-20. novembra sa v Bratislave i v Košiciach konali podujatia pri príležitosti Svetového dňa Filozofie organizované Medzinárodnou organizáciou Nová Akropolis.
Spolu tri podujatia boli smerované k tomu, aby poukázali na praktickosť a význam filozofie v každodennom živote ako nástroja pre lepšie spoznávanie a rozvoj seba samého, odhaľovanie nadčasových hodnôt a kvalitnejšie spolužitie s ostatnými ľuďmi ako aj s prírodou.

V Bratislave sa konala prednáška na tému Žiť ako filozof.

DEŇ FILOZOFIE 2015 - BRATISLAVA DEŇ FILOZOFIE 2015 - BRATISLAVA

V Košiciach to boli dve prednášky o Umení zmeniť sa a Umení odpúšťať.

DEŇ FILOZOFIE 2015 - KOŠICE DEŇ FILOZOFIE 2015 - KOŠICE

Všetky podujatia boli doplnené o divadelné scénky a čítania príbehov v prevedení členov-dobrovoľníkov Novej Akropolis a členov divadelného súboru Mythos.
Hore