Menu

13.1.2016 Prednáška Johann Wolfgang Goethe, Bratislava

13.1.2016 Prednáška Johann Wolfgang Goethe, Bratislava Nová Akropolis pokračuje aj v roku 2016 v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO, a tak pripravila pre svojich priaznivcov nový cyklus prednášok „Veľké osobnosti umenia“. 
Prvá prednáška z tohto cyklu odznela 13.januára 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.
Riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku, Mgr. Kamila Hermannová, predstavila významného nemeckého básnika a humanistu Johanna Wolfganga Goetheho. Jeho diela sú pretkané láskou k človeku a pochopením potrieb jeho duše, a preto sú dodnes obrovskou inšpiráciou a zdrojom nádherných filozofických myšlienok. Nesprával sa tak, aby sa zavďačil spoločnosti, ale žil svoju pravdu a nenechal si siahnuť na svoj charakter. Goethe sa nespoliehal iba na svoj talent, ale bol príkladom cieľavedomej a usilovnej práce. Svojim dielom sa snažil pozdvihnúť ducha človeka, čo cítil ako svoje umelecké poslanie.
Hore