Menu

5.-6.3.2016 Víkendový kurz Psychológia Carla Gustava Junga“, Bratislava

5.-6.3.2016 Víkendový kurz Psychológia Carla Gustava Junga“, Bratislava V dňoch 5. a 6. marca 2016 sa v priestoroch Novej Akropolis v Bratislave konal intenzívny víkendový kurz „Psychológia Carla Gustava Junga“.
Riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku, Mgr. Kamila Hermannová, predstavila a vysvetlila základné myšlienky, témy a pojmy tohto významného psychológa, zakladateľa analytickej psychológie, ktorého dielo skrýva mnoho poznania.
Kurz sa venoval predstaveniu Jungovho života a diela a zaoberal sa poňatím psychiky, vzťahom vedomia a nevedomia, psychickými funkciami, typológiou osobnosti, poňatím snov, symbolmi a archetypmi kolektívneho nevedomia, psychickým vývojom počas života, pojmami persona, tieň Animus a Anima... a predstavil aj základné východiská Jungovej psychoterapie.
V období čisto materialistického pohľadu na človeka Jung opätovne poukazuje na existenciu ľudskej duše, ktorú nevníma len ako výslednicu chemických procesov vo fyzickom organizme. Psychiku poníma ako mimoriadne bohatú, samostatnú dimenziu ľudskej osobnosti, prepojenú tak s fyzickým telom, ako aj s vnútorným duchovným svetom každého jednotlivca aj ľudstva ako celku. 
Účastníci mali možnosť si aj prakticky vyskúšať MBTI typologický test osobnosti a silu asociácii v cvičeniach, ktoré dopĺňali kurz.
Hore