Menu

22.4.2016 Fórum ekológov, Košice

22.4.2016 Fórum ekológov, Košice Pri príležitosti Svetového dňa Zeme (22. apríl) sa v Košiciach konalo Fórum Ekológov, na ktoré bola
prizvaná Nová Akropolis, aby prezentovala svoj prístup a postoj k prírode, životnému prostrediu a ekológii. 
22.4.2016 Fórum ekológov. Košice V prezentácii sme poukázali na to, že všetci sme obyvateľmi jedného veľkého domu (Ekológia = OIKOS/dom + LOGOS/náuka) a že tvorba spoločného harmonického prostredia a spolužitia je závislá na každom z nás. Zároveň sme pozvali účastníkov Fóra na ekologickú aktivitu, čistenie Lesoparku na Furči, ktorú ako Nová Akropolis pripravujeme na 30.4.2016 v Košiciach.
Hore