Menu

30.4.2016 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE, Košice

30.4.2016 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE, Košice Pri príležitosti Svetového dňa Zeme Nová Akropolis v Košiciach organizovala už 5. ročník projektu „ZA ČISTÉ KOŠICE".
30.4.2016 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE, Košice V rámci tohto projektu členovia Novej Akropolis v spolupráci s mestskou časťou a za bohatej účasti širokej verejnosti už od roku 2012 pravidelne spájajú sily, aby spoločne prečistili Lesopark nad Furčou. Tentoraz sa do akcie zapojilo 93 dobrovoľníkov (z toho 22 detí) a vyzbierali sa dva veľkokapacitné kontajnery smetia.
Po akcii sme s mestskou časťou s radosťou skonštatovali, že po piatich rokoch usilovnej práce všetkých zúčastnených začína byť Lesopark z väčšej časti čistý, a tak môžeme v budúcich ročníkoch zamerať svoju pozornosť na viac znečistené lokality.
30.4.2016 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE, Košice Materiálnou, organizačnou aj finančnou podporou akcie prispeli viaceré mestské inštitúcie: Magistrát mesta Košice, Mestská časť Dargovských Hrdinov a Mestské lesy.
30.4.2016 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE, Košice
30.4.2016 Ekologická aktivita ZA ČISTÉ KOŠICE, Košice Ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom za ochotu vlastným nasadení podporiť ideu starostlivosti o prírodu a tiež menovaným mestským inštitúciám za podporu a spoluprácu.

Celú fotogalériu ekologickej akcie nájdete tu >>>
 
Hore