Menu

13.4.2016 Prednáška Guiseppe Verdi, Bratislava

13.4.2016 Prednáška Guiseppe Verdi, Bratislava Nová Akropolis v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO uviedla 13. apríla 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave ďalšiu prednášku v rámci cyklu „Veľké osobnosti umenia“. 

Prednáška sa venovala životu a dielu Giuseppe Verdiho, významného talianskeho hudobného skladateľa, ktorého diela boli veľmi populárne už za jeho života a dodnes patria k pokladom umenia.
Diela Giuseppe Verdiho sú pretkané láskou k prírode, človeku, národu a jeho túžbou po slobode. Bol špecialista na melódiu, dramatickosť, zbor, prácu so sláčikovými nástrojmi a orchestrálnu farebnosť. V hudbe používal aj ľudové prvky. V jeho tvorbe je dominantný ľudský hlas, nikdy nedovolil dominovať orchestru, pretože v centre pozornosti stál vždy človek. Ako sme si vypočuli na prednáške, napriek prvotným neúspechom a viacerým úderom osudu sa Verdi nikdy nepoddal, ale načrel do hĺbky svojich síl a potenciálu a svojím veľkým odhodlaním a vnútornou prácou nám tak môže byť dodnes veľkou inšpiráciou.

Hore