Menu

22.6.2016 Prednáška Antoine de Saint-Exupéry, Bratislava

22.6.2016 Prednáška Antoine de Saint-Exupéry, Bratislava Nová Akropolis zavŕšila svoju úspešnú 5-ročnú spoluprácu s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO poslednou prednáškou z cyklu „Veľké osobnosti umenia".

22.6.2016 Prednáška Antoine de Saint-Exupéry, Bratislava 22.júna 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave predstavila Nová Akropolis významného francúzskeho spisovateľa a filozofa Antoine de Saint-Exupéryho, ktorý sa vryl do pamäte ľudí najmä ako autor čarovného Malého princa, filozofickej rozprávky pre dospelých. Jeho dielo obsahuje vyjadruje najmä jeho humanistickú filozofiu a lásku nasmerovanú k človeku. Ukazuje potrebu slobody, pochopenia slobodne prijatej zodpovednosti za svoje konanie a potrebu nájsť zmysel svojho života, nájsť seba samého. Dôležité sú aj témy priateľstva, spolupráce medzi ľuďmi a vzájomnej tolerancie, ktoré potom môžu vyústiť do hlbokého bratstva, stabilného základu dobre usporiadanej spoločnosti. Svojou neprehliadnuteľnou charizmou a večne detským úsmevom na perách zostal nezabudnuteľným pre všetkých, ktorí s ním mali možnosť spolupracovať.
Hore