Menu

16.7.2016 Členská aktivita Po stopách Jana Amosa Komenského, Košice

16.7.2016 Členská aktivita Po stopách Jana Amosa Komenského, Košice V sobotu, 16.7.2016, sme sa z Novej Akropolis v Košiciach vydali po stopách Jana Amosa Komenského do maďarského mesta Blatný Potok (Sárospatak), kde tento významný český pedagóg, humanista a filozof pôsobil v rokoch 1650-1654, vybudoval tu pansofistickú školu a napísal dve významné diela: Škola hrou a Orbis Pictus (Svet v obrazoch).
16.7.2016 Členská aktivita Po stopách Jana Amosa Komenského, Košice Príjemný celodenný výlet po malebnom meste, v ktorom sa narodila i svätá Alžbeta, patrónka nášho mesta Košice, nás zaviedol na prehliadku do miestneho zámku rodu Rákóczi ako aj do Veľkej Knižnice. Obohatení o nové poznatky i zážitky sme sa večer spokojne vrátili do Košíc.
16.7.2016 Členská aktivita Po stopách Jana Amosa Komenského, Košice 16.7.2016 Členská aktivita Po stopách Jana Amosa Komenského, Košice 16.7.2016 Členská aktivita Po stopách Jana Amosa Komenského, Košice 16.7.2016 Členská aktivita Po stopách Jana Amosa Komenského, Košice 16.7.2016 Členská aktivita Po stopách Jana Amosa Komenského, Košice 16.7.2016 Členská aktivita Po stopách Jana Amosa Komenského, Košice 16.7.2016 Členská aktivita Po stopách Jana Amosa Komenského, Košice
Hore