Menu

Kreatívny kurz DECOUPAGE na drevo

Piatok 21. apríla 2017 o 17:00 - 20:00 h, Bratislava DECOUPAGE na drevo a plátno

Príďte si vyrobiť drevenú krabičku a stojan na perá technikou decoupage.

Cena kurzu: 25 €. 
V cene je zahrnutý všetok materiál a pomôcky.

Počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu info@akropolis.sk

Kurz je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet IBAN: SK22 7500 0000 0040 0084 7488, variabilný symbol 2104201701. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.

Miesto konania:
Nová Akropolis, Osadná 15 , Bratislava


Informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore