Menu

Kreatívny kurz SOCHA Z PAVERPOLU

Sobota 21. októbra 2017 o 14:00 - 21:00 h, Bratislava SOCHA Z PAVERPOLU

Objavte s nami techniku, ktorá vo Vás prebudí umelca.

Cena kurzu: 35 €. 
V cene je zahrnutý všetok materiál a pomôcky.

Počet účastníkov je obmedzený na 6 osôb.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu info@akropolis.sk

Kurz je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet IBAN: SK22 7500 0000 0040 0084 7488, variabilný symbol 2110201701. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.

Popis kurzu, fotogalériu a ďalšie termíny nájdete tu >>

Miesto konania:
Centrum Agathos, Osadná 15 , Bratislava


Informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore