Menu

Večer so symbolikou Vianoc a zimného slnovratu - rozprávanie, projekcia, divadelná scénka

Štvrtok 14. decembra 2017 o 18:00 h, Bratislava
Večer so symbolikou Vianoc a zimného slnovratu - rozprávanie, projekcia, divadelná scénka


Kultúrny večer venovaný symbolike zimného slnovratu a Vianoc v rôznych dobách a kultúrach. Rozprávanie a projekcia, divadelná scénka "Znovuzrodenie Slnka".

Vstupné: 5 €, študenti a dôchodcovia 3 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
0904/403 791,
www.akropolis.sk,
info@akropolis.sk
Hore