Menu
Previous Next

Oznámenie Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis

Oznámenie Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis
S veľkým smútkom oznamujeme, že nás opustila profesorka Delia Steinberg Guzmán, ktorá vykonávala 29 rokov funkciu medzinárodnej prezidentky našej organizácie a v posledných rokoch, od roku 2020, kedy bol vymenovaný súčasný prezident, José Carlos Adelantado Puchal, bola čestnou medzinárodnou prezidentkou.

V rokoch 1972 až 1991 bola riaditeľkou Novej Akropolis v Španielsku a v tomto období sa činnosť tejto inštitúcie rozšírila do viac ako tridsiatich miest v krajine.

V rokoch 1975 až 1991 bola koordinátorkou aktivít Novej Akropolis v Európe. V roku 1991, po smrti zakladateľa, profesora Jorgeho Ángela Livragu Rizziho, bola zvolená za medzinárodnú prezidentku Novej Akropolis a prevzala zodpovednosť za riadenie a koordináciu kultúrnej a vzdelávacej činnosti tejto inštitúcie vo viac ako päťdesiatich krajinách, v ktorých vykonáva svoju činnosť.

Záujem o kultúru a vzdelávanie ako nástroj osobnej realizácie viedol profesorku Steinberg k podpore humanitárnych, kultúrnych a filozofických aktivít počas celého života. Uvádzame niektoré z jej najvýznamnejších aktivít.

S cieľom propagovať nové hodnoty hudby založila v roku 1982 Medzinárodnú klavírnu súťaž, ktorá nesie jej meno a bola členkou jej poroty, čím dala impulz umeleckej kariére mladých hudobných profesionálov. Medzinárodná klavírna súťaž Delia Steinberg sa každoročne koná v Madride (Španielsko) a zúčastňujú sa na nej mladí klaviristi z celého sveta.
Publikovala množstvo článkov v časopisoch a novinách na témy súvisiace s filozofiou, hudbou, históriou a kultúrou vo všeobecnosti.

V roku 1972 založila a bola šéfredaktorkou španielskeho časopisu "Kultúrne listy", v ktorom publikovala množstvo článkov a tematických sérií, ako napríklad "Medzi nami", "Na konci dňa", "Niečo na rozprávanie", "Pýtajme sa", venovaných praktickému uplatňovaniu filozofie v každodennom živote.
Napísala a vydala viac ako tridsať kníh a príručiek o praktickej filozofii, psychológii, starovekých civilizáciách, astrológii atď. v španielčine a v prekladoch do francúzštiny, angličtiny, nemčiny, ruštiny, portugalčiny, gréčtiny a ďalších jazykov. Z nich uvádzame:
  • Hry Maye (Madrid, 1. vyd. 1980, 2. vyd. 1982)
  • Dnes som videla (Madrid)
  • Povedali mi, že (Madrid, 1. vyd. 1984)
  • Každodenný hrdina (Madrid, 1. vyd. 1996, 2. vyd. 2002)
  • Umenie vedieť si zvoliť (Lima, 2002)
  • Metafyzická krása ženy (Lima, 2002)
  • Filozofia pre život (Madrid, 2005)

Za svoju prácu riaditeľky Novej Akropolis získala Delia Steinberg Guzmán v roku 1980 Striebornú medailu za umenie, vedu a literatúru, ktorú udeľuje Akademická spoločnosť pre podporu a vzdelávanie, podporovaná Francúzskou akadémiou.


Počas celého života neúnavne a s presvedčením presadzovala humanistické a spirituálne hodnoty filozofie. Jej bystrosť a jasnosť inšpirovali tisíce ľudí naprieč jazykovými a kultúrnymi bariérami. Pre všetkých, ktorí ju poznali, bola nesporne výnimočnou ženou, príkladom ľudskosti a múdrosti.Hore