Menu

Aktuality vo svete

Stránka 2 z 44
Nová Akropolis, spolu s 30 medzinárodnými organizáciami, 60 Kórejskými organizáciami a približne s 500 účastníkmi z celého sveta, sa zúčastnila na trojdňovom podujatí v meste Pchjongčchang.
„Lepšie je spolu“ je trojdňové celosvetové stretnutie, ktoré spája spoločenských inovátorov, changemaker-ov a idealistov, v snahe celosvetovej inšpiratívnej výmeny nápadov a taktiež oslavy, pretože
#Spolujelepsie #BetterTogether.

Ako zástupca medzinárodnej organizácie Nová Akropolis, riaditeľ Novej Akropolis v Indii, prezentoval spôsob, ako môže filozofia priniesť zmenu. Zmenu, ktorá začína na individuálnej úrovni, v spôsobe, akým každý z nás žije svoj život. Zmena, ktorá napokon vedie k zmene na kolektívnej úrovni, v spôsobe, ako môžeme spolunažívať.

Táto idea nám pripomína posolstvá veľkých filozofov, ako napríklad slová Konfucia: „Každá zmena spoločnosti začína zlepšením jednotlivca.“
Organizovali sme víkend v dedinke Lagia, kde sme sa zúčastnili rôznych hier, ktoré ukázali dôležitosť dôvery v spoluhráčov a ako sa dá dosiahnuť tímový duch.
Taktiež sme venovali čas aj stromom a rastlinám v okolí kempu a v snahe priblížiť sa prírode sme im poskytli starostlivosť, ktorú si zaslúžia.
Nová Akropolis pozvala pána Miltona Torresa, profesora literatúry na Univerzite v San Carlos v Guatemale, experta na danú tému, ktorý prehodnotil toto dielo a odlíšil ho od rétoriky, s ktorou je občas zamieňané.
Celá recenzia bola súčasťou projektu, ktorý sa snaží demonštrovať skutočnosť, že Aristotelovská poézia nemôže byť vyňatá z filozofie, pretože obidve diela sa dopĺňajú a sú preto potrebné.

Rozhovory o veľkých vedomostiach a zmysle človeka motivovali zúčastnených, aby hľadali svoj kreatívny potenciál a odhaľovali svoje umelecké a vedecké nadanie aj napriek tomu, že možno nie sú momentálne v trende.
Nová Akropolis sa pripojila k medzinárodnému dňu „Spolužitia v mieri“, organizovaným OSN už od 8. decembra 2017.
Vo svete, kde pretrvávajú rozdiely a nepochopenie medzi ľuďmi a kde separatizmus a extrémizmus neustále narastajú, valné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento medzinárodný deň ako uvedomenie si, že „spolužitie v mieri je akceptovanie rozdielov, schopnosť počúvať, uznávať, rešpektovať a vážiť si ostatných, ako aj jednotné a mierumilovné spolunažívanie.“

Nová Akropolis toto konštatovanie zdieľa a poukazuje na narastajúci rozdiel medzi ideálmi a tým, čo ľudia zažívajú v skutočnom živote, napríklad ako napraviť chýbajúcu hĺbku v medziľudských vzťahoch.

Princípy Organizácie Spojených Národov Nová Akropolis zdieľa od roku 1956 vo viac ako 60 krajinách na celom svete, prostredníctvo spoznávania vlastného ja a porovnávacím štúdiom filozofie.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií ohľadom medzinárodného dňa „Spolužitia v mieri“, organizovanou OSN, nájdete ich tu: https://www.un.org/en/events/livinginpeace/.
V Španielsku sa konal už piaty ročník filozofického projektu Novej Akropolis pre mladých - Odyseova výzva.
Viac ako 50 mladých ľudí z rôznych miest v Španielsku sa zúčastnilo tejto „Cesty pre mladých dobrodružných filozofov.“

Aktivity pozostávali z prekonávania časti Almeríjskej púšte, výučby, praktických cvičení a predovšetkým zo vzájomnej podpory a budovania tímového ducha.
Nová Akropolis, v spolupráci s centrom Yarra Recycling a mestkej rady, zorganizovali v Melbourne upratovaciu akciu na brehoch rieky Merri Creek.
Dobrovoľníci a kamaráti spoločne zbierali odpadky pozdĺž brehu rieky.
Všetok vyzbieraný odpad sa zaniesol do recyklačného centra, kde sa vyseparoval.
Pár dní pred židovskými sviatkami pesach, v období, kedy je veľa ľudí zaneprázdnených s umývaním a s prípravami ich domova na sviatky, sme sa rozhodli ísť spoločne von, a upratať Wadi Farod – Národný park v severnom Izraeli.
Dobrovoľníci z rôznych pobočiek sa hrnuli do parku, ktorý je okúzľujúcim miestom plným života, krásy a vždy plný návštevníkov. Naplnili sme 50 odpadkových vriec.
Tento rok sme oslávili na 220.výročie narodenia Alexandra Puškina. Nová Akropolis Moskva zorganizovala charitatívny koncert.
Publikum si naživo vychutnalo klasickú hudbu a poéziu v prevedení mladých talentovaných umelcov.

Vyzbieraná suma na koncerte bola poslaná na podporu Gift of Life (Dar života) - nadácia pre deti s rakovinou v Rusku, ktorá pomáha deťom s onkologickými a krvnými chorobami.
Večer na tému svet Walta Disneyho. Za použitia mnohých príkladov, rečník Patrice Poudrier, pre verejnosť odprezentoval genialnú adaptáciu antických mýtov od Walta Disneyho, ktoré obsahujú univerzálne učenia a ktoré prebúdzajú naše vedomie skrz jazyk symbolov.
V materialistickom dvatsiatom storočí, Disneyovky dýchajú mágiou, krásou, nádejou a múdrosťou.

Publiku sa veľmi páčilo, že bolo schopné vidieť za prvotné dojmy a vskutku vidieť hlboký obsah týchto kinematografických diel, ktoré oživujú ducha a dušu v ľudskej bytosti.
Nová Akropolis, Montreal na jeden večer otvorili svoje dvere aby verejnosť mala príležitosť stretnúť nadchnutých filozofov a spolu mohli diskutovať o praktickej filozofií v priateľskej atmosfére.
Nová Akropolis si všimla že veľa ľudí v Montreale má ťažkosti nájsť priateľskú skupinu, s ktorou by mohli otvorene diskutovať na témy s hĺbkou. Toto je dôvod, prečo iniciujeme stretnutia tohto typu.

Všetci majú príležitosť stretnúť ľudí ktorí zdieľajú eklektický pohľad na svet a na ľudskú bytosť a zároveň si prezrieť naše unikátne priestory.

Účastníci si takisto vyskúšali naše interaktívne hry ako točenie Kolesom cností a ťahanie kartičiek s citátmi filozofov, ktoré nesú a odvíjajú sa od filozofických hodnôt.

Stránka 2 z 44
Hore