Menu

Aktuality vo svete

Stránka 42 z 44
Nová Akropolis Chicago počas pravidelného mesačného stretnutia knižného klubu „Knihy múdrosti“ uviedla inšpiratívnu diskusiu o knižnom bestselleri, novele Paula Coelho Alchymista, ktorá bola preložená do viac ako 50 jazykov.
Obohacujúca diskusia sa sústredila na témy, ktoré boli pre zúčastnených najviac inšpiratívne a aplikovateľné pre ich vlastné životy, napríklad objavenie „osobnej legendy“ a vášne, ktorá dáva zmysel našim životom, zmena prekážok na cestu k príležitostiam pre rozvoj, cvičenie byť pozorný a pamätajúci na poklady, ktoré existujú v našich každodenných životoch.
Vydavateľstvo Novej Akropolis sa už po 24. rok zúčastnilo najväčšieho knižného veľtrhu v Aténach.
Náš stánok informoval návštevníkov o našich publikáciách a časopise, ktorý vydávame už po 30 rokov. Vďaka „ľudskej knihe“ a kvízu účastníci zistili, akou knihou by boli, keby boli knihami!
 
Nová Akropolis sa spolu s veľkou skupinou dobrovoľníkov z dvoch zúčastnených miest zúčastnila Dní dobrovoľníctva, aktivity organizovanej po celej krajine rozličnými neziskovými organizáciami.
Hlavnými aktivitami boli čistenie parkov s podporou mestských samospráv Bratislavy a Košíc a tvorivé dielne na výrobu darčekov pre deti z rozličných detských domov na Slovensku.
Prednášková sála Novej Akropolis v Montevideu ponúkla prednášku „Ako prekonať strach s filozofiou“.
Návštevníci z rôznych vekových skupín prejavili veľký záujem o túto tému.
Dobrovoľníci Novej Akropolis spolu s mladými slepými hercami pripravili a predviedli komédiu od Jean Baptiste Poquelin Molière Scapinové šibalstvá.
Tmavomodrý festival, známy predovšetkým ako festival umení pre zrakovo postihnuté deti a mládež, oslávil svoje 25. výročie v Brne. Nová Akropolis na ňom uviedla toto skoro dvojhodinové predstavenie, ktoré videlo viac ako 100 návštevníkov a chválili ho s nadšeným aplauzom na konci!
Nová Akropolis Medellín usporiadala literárne stretnutie a banket s dielom Umberta Eca „Meno ruže“.
Počas prednášky sa púšťali ukážky z filmu, ktorý bol natočený na motívy knihy. Podujatie vyzdvihlo historickú, filozofickú a literárnu hodnotu diela a účastníci sa zhodli, že je potrebné vybudovať pravé spolužitie v podobe spoločnosti postavenej na vzdelaní ako jej základe.
Nová Akropolis ponúkla študentom tretieho ročníka na strednej škole Nº 54 del Prado kurz prvej pomoci.
Okolo 40 študentov a 5 učiteľov ho sa zúčastnilo vnímavo a zanietene. Na budúci rok sa tento intenzívny kurz znovu zopakuje.
Nová Akropolis v Montreale usporiadala kurz folklórnych tancov pri príležitosti Dní kultúry.
Niekoľkí ľudia prijali pozvanie znovu sa spojiť s ich tradíciou. Správa, ktorú chce odovzdať folklór, prenáša dušu ľudí v čase. Je preto veľmi dôležité zachovať tradície a udržať ich živé.

Sonam Wangchuck, známy pedagóg a podnikateľ so sociálnym cítením, navštívil centrum Novej Akropolis v Bombaji, kde prednášal a poskytol rozhovor.

Sonam sa začal zaoberať vzdelávaním v roku 1988 v meste Ladakh. Na jeho podnet tam vzniklo Študentské vzdelávacie a kultúrne hnutie Ladakhu (SECMOL). SECMOL loboval za nové učebné osnovy, ktoré by boli viac užitočné pre lokálne pomery mládeže Ladakhu. Dosiahol povzbudivé výsledky. Pokračujúc v tomto trende, Sonam využíva svoje vzdelanie inžiniera mechaniky na vedenie a podporovanie „solárnych stavieb“ a iných spoločensky zodpovedných inžinierskych projektov. Sonam je predovšetkým príkladom idealistu, ktorý má odvahu a snahu uskutočňovať činy, ktoré naplňujú jeho hodnoty.

Toto podujatie bolo príležitosťou pre členov a hostí sa porozprávať so Sonamom a dať tvár jeho inšpiratívnemu príbehu. Sonam popísal niekoľko svojich projektov, ktoré sa snažia vysporiadať s výzvami v prostredí – životnom, sociálnom, politickom a vzdelávacom.
Nová Akropolis v Larisse usporiadala deň hier v prírode.
 

Stránka 42 z 44
Hore