Menu

Aktuality vo svete

Stránka 43 z 45
Skupina detí zo základnej školy v Brne navštívila centrum Novej Akropolis.
Naučili sa maľovať archeologické reprodukcie inšpirované umením starovekého Egypta. Tiež sa dozvedeli o tejto civilizácii zábavným a interaktívnym spôsobom.
Počas júna 2014 Nová Akropolis zbierala prostriedky na pomoc ľuďom postihnutým povodňami v Bosne a Hercegovine, Srbsku a Chorvátsku.
Výťažok bol odovzdaný občianskej asociácii Lastavica, ktorá následne zorganizovala humanitárny koncert, počas ktorého bola vyjadrená vďaka jednotlivcom, firmám a organizáciám za významnú spoluprácu na zbierke. Nová Akropolis sa stala jednou z ocenených organizácií.
Nagla je relatívne neznáma časť Národného parku Sanjay Gandhi. Tento pokojný les sa stal „školou v prírode“ pre 26 účastníkov – študentov vysokej školy, mladších študentov a dobrovoľníkov z centra Novej Akropolis v Bombaji.
Podujatie čistenia sa konalo z iniciatívy sekcie „Aktívna ekológia“ Novej Akropolis. Aktivity mali dva ciele: spojenie sa s prírodou a pozorovanie, ako harmonicky podporuje život a čistenie priestoru a objavenie, ako čistenie môže byť obnovujúcim procesom.

Počas prechádzky po chodníkoch sprevádzanej dobrovoľníkmi sa účastníci dozvedeli o biodiverzite Národného parku Sanjay Gandhi so zameraním na magrovy. Vyzbrojení rukavicami a odpadkovými vrecami dobrovoľníci zbierali rozličné typy odpadu, ktorý bol vyplavený na breh zálivu Vasai a zabíja mangrovy.

Hodinová akcia energického čistenia zaplnila 10 vriec odpadom. Skupina sa stretla s realitou priameho dopadu bezmyšlienkovej urbanizácie na prírodu. Bol to deň filozofie v akcii. A ako povedal jeden zo zúčastnených: „Urobili sme tak málo, musíme sa vrátiť a vyčistiť viac!“
Seminár pozostával z viacerých prednášok a diskusií o základných hodnotách dobrovoľníctva ako štedrosť.
Bol to tiež čas venovaný príprave hier pre opice v opičom útulku Bena Shemena, ktorému dobrovoľníci Novej Akropolis pomáhajú.
Hostel Manoel Galdino Vieira, založený v 1927, bol zrenovovaný dobrovoľníkmi Novej Akropolis. Táto rezidencia denne ponúka kúpanie, večere a posteľ s raňajkami pre tých, ktorí sú v núdzi.
Jedná sa o šieste podujatie „Soboty pre občianstvo“ – aktivity, ktorú organizuje Nová Akropolis vo Florianopolise od roku 2009 s cieľom priviesť dohromady ľudí a inštitúcie, ktoré majú záujem o prácu pre spoločné dobro na dobrovoľníckej úrovni. Cez 80 dobrovoľníkov strávilo viac ako 12 hodín maľovaním, renováciou nábytku a stropov, konštrukciou nových plošín pre postele, políc pre uskladnenie oblečenia a materiálu a predovšetkým umývaním, upratovaním a triedením.
Nová Akropolis Chicago počas pravidelného mesačného stretnutia knižného klubu „Knihy múdrosti“ uviedla inšpiratívnu diskusiu o knižnom bestselleri, novele Paula Coelho Alchymista, ktorá bola preložená do viac ako 50 jazykov.
Obohacujúca diskusia sa sústredila na témy, ktoré boli pre zúčastnených najviac inšpiratívne a aplikovateľné pre ich vlastné životy, napríklad objavenie „osobnej legendy“ a vášne, ktorá dáva zmysel našim životom, zmena prekážok na cestu k príležitostiam pre rozvoj, cvičenie byť pozorný a pamätajúci na poklady, ktoré existujú v našich každodenných životoch.
Vydavateľstvo Novej Akropolis sa už po 24. rok zúčastnilo najväčšieho knižného veľtrhu v Aténach.
Náš stánok informoval návštevníkov o našich publikáciách a časopise, ktorý vydávame už po 30 rokov. Vďaka „ľudskej knihe“ a kvízu účastníci zistili, akou knihou by boli, keby boli knihami!
 
Nová Akropolis sa spolu s veľkou skupinou dobrovoľníkov z dvoch zúčastnených miest zúčastnila Dní dobrovoľníctva, aktivity organizovanej po celej krajine rozličnými neziskovými organizáciami.
Hlavnými aktivitami boli čistenie parkov s podporou mestských samospráv Bratislavy a Košíc a tvorivé dielne na výrobu darčekov pre deti z rozličných detských domov na Slovensku.
Prednášková sála Novej Akropolis v Montevideu ponúkla prednášku „Ako prekonať strach s filozofiou“.
Návštevníci z rôznych vekových skupín prejavili veľký záujem o túto tému.
Dobrovoľníci Novej Akropolis spolu s mladými slepými hercami pripravili a predviedli komédiu od Jean Baptiste Poquelin Molière Scapinové šibalstvá.
Tmavomodrý festival, známy predovšetkým ako festival umení pre zrakovo postihnuté deti a mládež, oslávil svoje 25. výročie v Brne. Nová Akropolis na ňom uviedla toto skoro dvojhodinové predstavenie, ktoré videlo viac ako 100 návštevníkov a chválili ho s nadšeným aplauzom na konci!

Stránka 43 z 45
Hore