Menu

Delia Steinberg Guzmán - Filozofia pre život

Život nám často predkladá otázky o zmysle toho, čo prežívame, o tom, ako vyriešiť dilemy, s ktorými sa stretávame, či sme schopní uskutočniť naše sny a túžby…
Vtedy nám prichádza na pomoc Filozofia, prinášajúc kľúče, ktoré nám odkrývajú záhady.

Delia Steinberg Guzmán, Medzinárodná riaditeľka Novej Akropolis, nám o tom podáva dobrý dôkaz prostredníctvom nasledujúcich úvah, o ktoré sa chceme na týchto stránkach podeliť s našimi priateľmi.
Keďže veľkú časť svojho času venuje skúmaniu a vyučovaniu Dejín Filozofie, môžeme povedať, že je znalkyňou bohatého vlastníctva, ktoré Ľudstvo zdedilo od toľkých hľadačov Pravdy. Navyše má talent vysvetľovať pojmy s jednoduchosťou a jasnosťou, približujúc veľké odpovede Múdrosti všetkých čias nášmu súčasnému svetu.

Jej slová nás vyzývajú žiť vedome a nadviazať dialóg s našim vnútorným bytím za pomoci nadčasových učení.

Delia Steinberg Guzmán
 
 
 
 
 
 
 
 
Stránka 2 z 3
"Ak pripustíme, že sa nachádzame v prúde evolúcie, musíme brať do úvahy, že všetky okolnosti, v ktorých sa nachádzame, sú pre nás správne."
H.P.B.
Každá rastlina nám rozpráva niečo o svojej histórii, niečo o svojom spôsobe existencie, od maličkej, zdanlivo bezvýznamnej, skrytej medzi kameňmi alebo učupenej v pukline, až po majestátny strom s vetvami obťažkanými lístím a ovocím.
Nechcem vám opisovať veľkoleposť hôr, tých, ktoré sú prosté a vyprahnuté, tých, ktoré prekvapujú svojou výškou, tých, ktoré dojímajú zeleňou stromov, ktorým poskytujú prístrešie… Hovoria ich nepretržitou rečou stability, stálosti, schopnosti byť a existovať.

Pod mystikou nerozumieme len kontemplatívny postoj, ale intuitívny a inteligentný pohľad na svet, ktorý nás transformuje a následne nás vedie ku konaniu v súlade s Prírodnými Zákonmi.


Ako sa získava tento intuitívny a inteligentný pohľad?

Naše myšlienky sú platné do takej miery, do akej sú pre nás a pre ostatných dobré a správe a do akej ich môžeme spojiť s najlepšími pocitmi, aby sme ich neskôr mohli najvhodnejším spôsobom aplikovať.
… je dobré klásť otázky, ale nie je dobré robiť to prehnane až do tej miery, že sa človek stane úplne závislým od vonkajších podnetov. Je potrebné vedieť klásť otázky sám sebe a samostatne hľadať jednu alebo viac odpovedí; ak žiadna nevyhovuje, potom je žiadúce obrátiť sa na osobu, ktorá nám môže pomôcť…
"… Nie je zrejmé, že existuje, alebo skôr, že musí existovať "Kozmická Inteligencia, ktorá … pôsobí vo všetkých veciach, dokonca aj v tých, ktoré sú pre nás neviditeľné a nepochopiteľné?
Rovnako, ako chápeme to, čo je biele, pretože to porovnávame s tým, čo je čierne, chápeme Zákon na základe dôsledkov, ktoré vytvára v nás, v našich existenciách…
Žijeme vo svete, kde sa blahobyt stal prvým predmetom konzumu. Prinajmenšom sa to deje v takzvaných rozvinutých krajinách. Nečudo, že pre mnohých sa toto hľadanie stáva motívom ich existencie.
Filozof vyžaduje súhlas svojho svedomia. Ale pozor, učeník, nenazývaj svedomím tvoje obyčajné želania, tvoje pochybnosti bez odpovedí, tvoje slabosti, tvoje poblúdenia. Aby nám naše svedomie mohlo hovoriť a signalizovať, čo je správne a čo nie, potrebuje sa najprv prebudiť k vedomiu.
Hore