Menu

Delia Steinberg Guzmán - Filozofia pre život

Život nám často predkladá otázky o zmysle toho, čo prežívame, o tom, ako vyriešiť dilemy, s ktorými sa stretávame, či sme schopní uskutočniť naše sny a túžby…
Vtedy nám prichádza na pomoc Filozofia, prinášajúc kľúče, ktoré nám odkrývajú záhady.

Delia Steinberg Guzmán, Medzinárodná riaditeľka Novej Akropolis, nám o tom podáva dobrý dôkaz prostredníctvom nasledujúcich úvah, o ktoré sa chceme na týchto stránkach podeliť s našimi priateľmi.
Keďže veľkú časť svojho času venuje skúmaniu a vyučovaniu Dejín Filozofie, môžeme povedať, že je znalkyňou bohatého vlastníctva, ktoré Ľudstvo zdedilo od toľkých hľadačov Pravdy. Navyše má talent vysvetľovať pojmy s jednoduchosťou a jasnosťou, približujúc veľké odpovede Múdrosti všetkých čias nášmu súčasnému svetu.

Jej slová nás vyzývajú žiť vedome a nadviazať dialóg s našim vnútorným bytím za pomoci nadčasových učení.

Delia Steinberg Guzmán
 
 
 
 
 
 
 
 
Stránka 3 z 3
Len slabí sa utiekajú k rozdielom, opierajú sa o ne, pretože nepoznajú iný spôsob, ako potvrdiť svoju osobnosť…
Náročné umenie byť sám sebou si vyžaduje nepretržité obnovovanie zužitkovaných energií. Všetci máme rezervu energie, ktorá, ak ju vyčerpáme už pri prvých pokusoch, zmizne a zanechá v nás pocit prázdnoty a zmätku.
Je dôležité pochopiť, že to, čo sa nám stáva, má zmysel a že osud, život, bohovia alebo ako už len chceme nazvať zreťazenie príčin a dôsledkov, nie je len rozmarná náhoda.
Jedna z najväčších ťažkostí, na ktorú učeník na svojej ceste naráža, je to, čo zvyčajne nazývame "osobné problémy"…
Namiesto hľadania a oslobodenia sa v konaní sa hľadá oslobodenie od konania a nakoľko je to nemožné, konanie sa mení na obeť v negatívnom zmysle slova. Naopak, ak urobíme z našej práce svätý čin (sacro-oficio), posvätné konanie, neustály dar Bohu a našej vlastnej ľudskej podstate, práca bude princípom oslobodenia.
Prečo sem sa narodili v tomto svete, v tomto okamihu a nie v inom? Pretože je to spravodlivé. Nech už kvôli osobnej potrebe skúsenosti alebo kvôli potrebe pomáhať ostatným na základe skúsenosti, ktorú sme mohli nazhromaždiť v iných časoch. 
V samom srdci strachu - ak je to strach "živý" a nie paralyzujúci - sa nachádza sila, ktorá nám pomôže sa ho zbaviť. Rovnako ako sa v srdci temnoty nachádza malá iskra, ktorá sa zmení na svetlo.
Hore