Menu
Stránka 2 z 3

Remeselníci

 

V Novej Akropolis sme znovu oživili starodávny spôsob rečníctva, ktorý nie je čítaním z papiera, ale vzniká v danom okamihu.

Ide o to, aby sme znovu pretvorili rečnícke umenie, umenie nadviazať spojenie s ostatnými, zdieľať dôležité a potrebné veci, ktoré sú koniec koncov – a prepáčte mi, že sa uchyľujem k tak známemu príkladu – „soľou života“: oným malým zrnkom soli, ktoré trochu pridá na chuti všetkým veciam.

Kde na svete vzniklo umenie? Ako to môžeme určiť? 

Cesta za šťastím

 
„Šťastie tvojho života závisí od druhu tvojich myšlienok“

              Marcus Aurelius

 

Hľadanie šťastia je určite jednou z univerzálnych charakteristík ľudských bytostí. Odkedy je človek človekom, zaoberá sa otázkou šťastia, hľadá ho, túži po ňom a je ochotný pre získanie šťastia urobiť aj zdanlivo nemožné.

Slovenské ľudové tradície

Bohatý slovenský folklór a dodnes uchovávané ľudové tradície majú svoje korene v starodávnych vplyvoch viacerých etnických skupín, ktoré pôsobili na tomto území, a v kultúrnom bohatstve, ktoré nám zanechali. Predovšetkým je to vplyv Slovanský, ale aj predchádzajúci Keltský, Germánsky a Rímsky. 

Každý z týchto národov sa svojím vlastným spôsobom usiloval o pochopenie Prírody a zákonov, ktoré v nej vládnu, a prostredníctvom sviatkov, obradov a tradícií pomáhal človeku preniknúť do podstaty života a umožniť jeho duši nazrieť za závoj každodenných starostí.

K novej zdvorilosti

 

Toto je bod, ktorého sme sa už niekoľko krát dotkli pri rôznych príležitostiach, lebo je prirodzené a bežné, že sa pod „zdvorilosťou“  rozumie rad zastaralých hodnôt, postojov výlučne „buržoáznych“, ktoré nie sú v súlade s našim ponímaním Nového Človeka. 

Zlatá rybka

 

Spomedzi všetkých príbehov, ktoré som počúvala alebo čítala ako dieťa, ma asi najviac uchvátila rozprávka o rybárovi, ktorý jedného dňa chytil Zlatú rybku a tá mu s prosbou, aby ju pustil späť do mora, sľúbila vyplniť tri želania. Rybár na túto ponuku pristúpil a prehovorený svojou ženou žiadal od rybky s každým želaním viac a viac, až mu nakoniec pre zaslepenú túžbu po moci a vlastníctve nezostalo vôbec nič.    

Každodenný hrdina

 

Medzi mnohé veci, ktoré sa „už nenosia“, patrí aj to, čo je hrdinské, hrdinský zmysel života. To, čo sa týka hrdinov, patrí knihám, ale už ani nie knihám historickým, ale fantastickým príbehom pre deti, ktoré si krátia čas s hrdinami na papieri či vo filme, pokiaľ nezakročí niektorý z psychológov a nevysvetlí, že také príbehy deformujú detskú myseľ.

  Priateľstvo

 

Po stáročia sa takým alebo onakým spôsobom spievali priateľstvu najvznešenejšie chválospevy. Robili to filozofovia a spisovatelia, básnici a ľudia všetkých druhov až po našu dobu, v ktorej aj my naďalej počúvame alebo čítame o priateľstve ako o posvätnom spojení. Pozrime sa však, čo naozaj prežívame v mene tak uctievaného priateľstva.

Rieka

 

Bola raz jedna rieka, hovorí starodávna východná tradícia, ktorá lenivo tiekla vo svojom pohodlnom bahnistom koryte. Jej vody boli kalné a žili v nich olovene sfarbené ryby, ktoré si v blate hľadali potravu.   

Nakoľko nebola príliš hlboká, žiadneho človeka nenapadlo postaviť cez ňu most, a namiesto toho sa ľudia uspokojili s tým, že do jej lona nahádzali niekoľko veľkých kameňov a vytvorili tak provizórny brod, ktorý vďaka pomalému prúdu nebol takmer nikdy zaplavený. 

Väzenie času

 

Na týchto stránkach sa pokúsime spoznať, čo je čas, prečo nás väzní; čo je to, čo môžeme urobiť, aby sme neboli stále pripútaní tvrdému a krutému pánovi, ktorý sa vo väčšine prípadov zvykne prejavovať v malom a neškodnom prevedení ako hodinky, ktoré nosíme na ruke. Keď hovoríme o veľkých súradniciach, ktoré riadia človeka a umiestňujú ho do existencie, myslíme na „čas“ a „priestor“.

Filozofia, výchova pre život

 

V období utópii, snov a skutočností chceme hovoriť  o filozofii. A hovoriť o filozofii znamená hovoriť o mnohých veciach.
Je filozofia utópiou...? Môže nám tak pripadať, pretože obsahuje veľa prvkov, ktoré sa majú uskutočniť v budúcnosti. Je to sen? Veď o filozofii tak či onak snívali významné osobnosti všetkých veľkých civilizácií. Je to skutočnosť? 

Hore