Menu

Aktuality na Slovensku

Stránka 2 z 25
21.8.2019 Večer na tému KARMA JE ZDARMA, BratislavaV stredu 21.8.2019 usporiadala Nová Akropolis v Centre Agathos v Bratislave prednášku venovanú zákonu Karmy.
21.8.2019 Večer na tému KARMA JE ZDARMA, Bratislava
V každom kúte sveta, v každej kultúre sa ľudia vždy usilovali pochopiť zmysel života, cesty svojho osudu a zákony, ktoré ich ovplyvňujú. Mnohé pojmy počas histórie zmenili svoj význam alebo nadobudli celkom iný, a tak bolo veľmi zaujímavé dozvedieť sa, že slovo Karma nie je synonymom trestu, alebo nejakých nepríjemností, ktoré nám strpčujú život. Karma je zákon, ktorý svojím pôsobením pomáha človeku na jeho ceste evolúcie a zdokonaľovania. Netrestá, ale harmonizuje, ponúka príležitosť prekonať ťažkosti a získať skúsenosti. Vytvárame si ju každý deň, každým svojím rozhodnutím, každou svojou myšlienkou, úmyslom, slovom alebo činom. Je prejavom našej slobodnej vôle, no zároveň nám dáva zodpovednosť za vlastný život
21.8.2019 Večer na tému KARMA JE ZDARMA, BratislavaPodľa počtu účastníkov večera je zrejmé, že je táto téma stále aktuálna a oslovuje mnoho ľudí. Veľmi nás teší, že sa nám spoločne podarilo vytvoriť príjemnú a priateľskú atmosféru, a veríme, že priniesla všetkým účastníkom inšpiráciu k hlbšiemu pohľadu na vlastný život.
13.8.2019 Pozorovanie hviezd s deťmi z Centra pre deti a rodinu, Košice Obdobie vrcholenia aktivity meteorického roja Perzeíd už niekoľko rokov využívame ako príležitosť zahľadieť sa pozornejšie na hviezdnu oblohu, hľadať a poznávať známe aj menej známe súhvezdia aj mytologické príbehy s nimi spojené.
13.8.2019 Pozorovanie hviezd s deťmi z Centra pre deti a rodinu, Košice
Tohto roku sme k tomu prizvali aj deti z Centra pre deti a rodinu z obce Valalíky, ktoré "nočná" vychádzka a exkurzia veľmi zaujala.
13.8.2019 Pozorovanie hviezd s deťmi z Centra pre deti a rodinu, Košice Vzhľadom na nepriaznivé počasie sme deťom aspoň digitálnou projekciou v priestoroch Novej Akropolis ukázali nielen súhvezdia našej oblohy, ale aj mnohé ďalšie. Niektoré mytologické postavy a príbehy už poznali, ale v súvislosti so súhvezdiami to bolo niečo nové. 
13.8.2019 Pozorovanie hviezd s deťmi z Centra pre deti a rodinu, Košice Cestou späť sme sa spoločne prešli nočnou Hlavnou ulicou Košíc, čo pre viacerých bolo vôbec prvýkrát - a nádherný mesačný spln predierajúci sa oblakmi bol vítaný bonus. 
13.8.2019 Pozorovanie hviezd s deťmi z Centra pre deti a rodinu, Košice
Zopár hviezdičiek sa nám predsa len cestou späť podarilo zazrieť, aj s ďalším bonusom – bleskami na nočnej oblohe na horizonte. Deti sme odprevadili až do ich domčeka, kde sme si s nimi ešte chvíľu posedeli a porozprávali. A potom už len srdečná rozlúčka, plná ďakovných objatí a – ako vždy – ich viac či menej nahlas vyslovenými prosbami: „Príďte znovu! A čím skôr...".
19.6.2019 Večer na tému "Mahátmá Gándhí",  BratislavaV stredu, 19. júna 2019, sme si v Kultúrnej asociácii Nová Akropolis pripomenuli 150. výročie narodenia mimoriadnej osobnosti Indie, filozofa a politika, bojovníka za pravdu, „veľkého ducha", Máhátmá Gándhího.
19.6.2019 Večer na tému "Mahátmá Gándhí",  Bratislava
Pri tejto príležitosti sme v bratislavských priestoroch Centra Agathos zorganizovali prednášku a porozprávali sme sa o jeho živote a hodnotách, ktoré nasledoval a ktoré ho priviedli k celoživotnému a úspešnému boju za nezávislosť Indie. Podstatou jeho „boja“, čiže nenásilného ale aktívneho odporu, bol princíp ahinsá (nenásilie), duchovný boj, v ktorom je hlavnou „zbraňou“ láska. Dozvedeli sme sa, ako sa  Gándhí snažil o pozdvihnutie indického národa prostredníctvom správneho vzdelávania a etického formovania. Porozprávali sme sa aj o jeho mimoriadnom prínose v oblasti boja proti predsudkom a akejkoľvek diskriminácii, najmä rasovej a náboženskej. Večer sme zavŕšili diskusiou. Ďakujeme všetkým účastníkom za vytvorenie príjemnej atmosféry.
19.6.2019 Júnové Dobrovoľnícke tvorivé dielneDňa 19.6.2019 zorganizovala Nová Akropolis v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom Dobrovoľnícke tvorivé dielne.
19.6.2019 Júnové Dobrovoľnícke tvorivé dielne
Dobrovoľníci počas večera vytvorili prekrásne hračky, ktorými obdarujeme deti z detských domovov a krízového centra. Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať dobrovoľníkom za milú, neformálnu, veselú a tvorivú atmosféru. 
19.6.2019 Júnové Dobrovoľnícke tvorivé dielneTieto dielne sa u nás stali už tradíciou, preto veríme, že budeme mať možnosť stretnúť sa znova, aby sme niečo užitočné vytvorili a tak ako vždy si odniesli aj niečo pre seba – zážitky so stretnutí a rozhovorov s novými kamarátmi. Tešíme sa na vás na najbližších dielňach 16. a 18. septembra!
7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“, SelcePo minuloročnom úspešnom prvom ročníku víkendového zážitkovo-pobytového seminára v Selciach, v objatí krásnej prírody pri Banskej Bystrici, sme toho roku zorganizovali ďalší, podľa reakcií zúčastnených opäť úspešný.
Víkend 7.-9.6.2019 sa pre 17 účastníkov niesol v znamení spoznávania mužského a ženského sveta.
7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“Opäť sa vytvoril tím skvelých ľudí – podaktorí z minulého roka, podaktorí sa zúčastnili po prvý krát – a v priateľskej a prajnej atmosfére sme sa spoločne vyberali na cestu za poznaním mužského a ženského vnútorného sveta podľa významného psychológa C. G. Junga. Prostredníctvom prednášok, cvičení a zážitkových aktivít sme nazreli do labyrintu svojej vlastnej psychiky, aby sme sa dotkli princípov „Animus" a „Anima" v každom z nás a hľadali spôsoby, ako na sebe pracovať, rozvíjať sa a lepšie pochopiť seba ako aj opačné pohlavie.
Už teraz sa tešíme na ďalší zážitkový seminár tohto druhu, ktorý pre vás pripravujeme na rok 2020.
 
7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“7.-9.6.2019 Zážitkový pobytový seminár „Mužský a ženský svet podľa C. G. Junga“
 
 
 
 
 
 
 
1.6.2019 Ekoakcia – čistenie lesíka v Bratislave-Petržalke, BratislavaDňa 1.6.2019 usporiadala Nová Akropolis v Bratislave v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Petržalka Ekoakciu - čistenie lesíka pri Starohájskej ulici. 
1.6.2019 Ekoakcia – čistenie lesíka v Bratislave-Petržalke, Bratislava
Akcie sa zúčastnilo 18 dobrovoľníkov a v priebehu niekoľkých hodín odviedli priam titánsku robotu. Podarilo sa im vyčistiť samotný lesík aj jeho okolie od veľkých nánosov odpadu najrôznejšieho druhu. Spoločnými silami a s dobrou náladou vyzbierali 105 vriec odpadu a veľkú kopu ďalšieho odpadu, ktorý sa do vriec už nezmestil. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie čistenie nášho spoločného prostredia!
 
1.6.2019 Ekoakcia – čistenie lesíka v Bratislave-Petržalke, Bratislava1.6.2019 Ekoakcia – čistenie lesíka v Bratislave-Petržalke, Bratislava1.6.2019 Ekoakcia – čistenie lesíka v Bratislave-Petržalke, Bratislava1.6.2019 Ekoakcia – čistenie lesíka v Bratislave-Petržalke, Bratislava1.6.2019 Ekoakcia – čistenie lesíka v Bratislave-Petržalke, Bratislava1.6.2019 Ekoakcia – čistenie lesíka v Bratislave-Petržalke, Bratislava1.6.2019 Ekoakcia – čistenie lesíka v Bratislave-Petržalke, Bratislava1.6.2019 Ekoakcia – čistenie lesíka v Bratislave-Petržalke, Bratislava1.6.2019 Ekoakcia – čistenie lesíka v Bratislave-Petržalke, Bratislava
 
 
 
 
 
 
 

Stránka 2 z 25
Hore