Menu

Aktuality na Slovensku

Stránka 20 z 23
Tvorivé stretnutie pre dobrovoľníkov (Bratislava)V piatok 29.11. 2013 pripravili členovia Novej Akropolis Tvorivé stretnutie pre dobrovoľníkov. Tejto akcie sa zúčastnilo 21 dobrovoľníkov a spolu odpracovali 84 dobrovoľníckych hodín. Počas tohto stretnutia sa vyrábali darčeky pre Krízové centrum a detské domovy: ozdobné stojany na perá a ceruzky, záložky do kníh a plyšové hračky.
Tvorivé stretnutie pre dobrovoľníkov
Tvorivé dielne témou nadviazali na aktivity organizované počas Dní dobrovoľníctva v septembri 2013. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za ich čas a nadšenie vložené do týchto tvorivých dielní.
Svetový deň filozofie (Bratislava, Košice)Pri príležitosti Svetového dňa filozofie, ktorý tento rok pripadol na 21. november, usporiadala Nová Akropolis v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO program s názvom „Zoznámte sa s Platónom“. 

Podujatie sa uskutočnilo počas dvoch večerov v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Návštevníci mali možnosť vypočuť si dve prednášky o veľkom filozofovi Platónovi, jeho živote, diele a vplyvu v dejinách. 
Podujatie, ktoré bolo okrem iného venované aj skutočnosti, že v tomto roku uplynulo 2400 rokov od založenia Platónovej Akadémie, pripomenulo predovšetkým význam filozofických škôl v dejinách a užitočnosť filozofie ako neustále aktuálneho hľadania múdrosti a pravdy. Prednášky boli doplnené čítaním z Platónovho diela.
Rovnaká aktivita sa uskutočnila aj v Košiciach, kde si členovia Novej Akropolis pripravili pre návštevníkov aj tieňové divadlo, ktorým stvárnili Platónov Mýtus o jaskyni.

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/aj-na-slovensku-mame-prilezitost-osl/6439-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/platonove-myslienky/6528-clanok.html


Svetový deň filozofie (Bratislava, Košice)Svetový deň filozofie (Bratislava, Košice)Svetový deň filozofie (Bratislava, Košice)Svetový deň filozofie (Bratislava, Košice)

Nová Akropolis na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2013 (Bratislava)Ako už sa stalo tradíciou, v priebehu štyroch novembrových dní sa Nová Akropolis zúčastnila knižného veľtrhu Bibliotéka. Okrem ponuky kníh, publikácií a archeologických reprodukcií sa Nová Akropolis aktívne podieľala na sprievodnom programe, v rámci ktorého ponúkla tri prednášky: „Atlantída stále živá“, „Jazyk symbolov“ a „Veľký mudrc Konfucius“.
Nová Akropolis na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2013 (Bratislava)
Veľký počet návštevníkov tohto podujatia bol dôkazom toho, že napriek ére elektronických informácií sú knihy stále dôležitou a nenahraditeľnou súčasťou ľudského života.
Čítanie z diela Exupéryho (Košice)V októbri usporiadali členovia Novej Akropolis v Košiciach literárnu kaviareň s názvom „Čítanie z diela Exupéryho“, ktorá sa odohrávala v Raňajkárni Rozprávka. Návštevníci kaviarne mali po celý večer príležitosť zoznámiť sa s Exupérym viacerými spôsobmi: 
prostredníctvom prednášky o jeho živote a diele, prostredníctvom čítania z knihy „Citadela“ a taktiež skrz divadelné scénky inšpirované knihou „Malý princ“.
Celé podujatie bolo sprevádzané hrou na gitaru a flautu a návštevníci mali možnosť vychutnať si v tomto príjemnom prostredí okrem kávy aj nadčasové myšlienky Exupéryho diela.
Čítanie z diela Exupéryho (Košice)Čítanie z diela Exupéryho (Košice)Čítanie z diela Exupéryho (Košice)
Dni dobrovoľníctva - Upratovanie mestských hradieb (Bratislava)V sobotu 21. septembra 2013, počas celoslovenských Dní dobrovoľníctva, ponúkla Nová Akropolis Slovensko svojim členom a širokej verejnosti možnosť stráviť doobedie v príťažlivom a viac ako desaťročie neprístupnom priestore Bratislavských mestských hradieb. 
Dni dobrovoľníctva - Upratovanie mestských hradieb (Bratislava)V spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom sa v rámci projektu „Bratislavské hradby – obnova a využitie“ uskutočnila brigáda čistenia hradieb.
Za Novú Akropolis sa zapojilo 18 dobrovoľníkov, z toho vďaka Centru dobrovoľníctva Cardo aj niekoľko dobrovoľníkov zo zahraničia. Nadšenie z objaveného historického zákutia prejavili aj mnohí okoloidúci. Teší nás trend odklínania ľahostajnosti voči mestu, v ktorom žijeme, a radosť z vykonanej práce bez nároku na honorár. Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že už čoskoro priestor hradieb ožije kultúrnymi a spoločenskými podujatiami.
Dni dobrovoľníctva - Ekologická akcia „Za čisté Košice“ (Košice) Dňa 21. septembra 2013, pri príležitosti celoslovenských Dní dobrovoľníctva, členovia Novej Akropolis Slovensko a dobrovoľníci z verejnosti spoločne celý deň čistili mestský Lesopark na Furči v Košiciach. Akcie sa zúčastnilo 85 dobrovoľníkov, z toho 22 detí, a nazbieraný odpad naplnil jeden veľkokapacitný kontajner. 

Dni dobrovoľníctva - Ekologická akcia „Za čisté Košice“ (Košice) Spoluorganizátormi akcie bola Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Mestský magistrát a Mestské Lesy.
Je to už tretí ročník tejto ekologickej akcie, ku ktorej sa dobrovoľníci a návštevníci lesoparku s radosťou pripojili a pridali tak ruku k dielu, aby sa naše životné prostredie a príroda stali čistejšími a krajšími.
Ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom za úctyhodný výkon a pozitívny prístup k idei starostlivosti o prírodu a tiež menovaným mestským inštitúciám za podporu a spoluprácu. Naše poďakovanie patrí aj spoločnosti Červa Slovensko s.r.o. za poskytnuté rukavice.


Dni dobrovoľníctva - Ekologická akcia „Za čisté Košice“ (Košice) Dni dobrovoľníctva - Ekologická akcia „Za čisté Košice“ (Košice) Dni dobrovoľníctva - Ekologická akcia „Za čisté Košice“ (Košice) Dni dobrovoľníctva - Ekologická akcia „Za čisté Košice“ (Košice)


Stránka 20 z 23
Hore