Menu

Aktuality na Slovensku

Stránka 23 z 24
Výlet historickou Bratislavou pre deti z detského domova Modra Harmónia (Bratislava)V sobotu 20.7.2013 zorganizovala Nová Akropolis výlet historickou Bratislavou pre deti z detského domova Modra Harmónia. Deti si pozreli panorámu hlavného mesta zo Slavína a potom sa prešli po uličkách starého mesta a vypočuli si mnoho zaujímavého o hlavných pamiatkach s náučno-zábavným výkladom
Výlet historickou Bratislavou pre deti z detského domova Modra Harmónia (Bratislava)
Výletu sa spoločne s deťmi zúčastnila aj pani riaditeľka detského domova. Už teraz sa tešíme na druhú časť výletu, na ktorom sme sa dohodli, aby sa deti mohli zoznámiť s ďalšími pozoruhodnosťami a zaujímavosťami hlavného mesta Slovenska.
Program pre deti z Detského domova Nižná Kamenica (Slovenko, Košice)Členovia z Novej Akropolis Slovensko v Košiciach pripravili náučno-zábavné popoludnie pre deti z Detského domova Nižná Kamenica, pobočka Byster. Spolupráca s týmto detským domovom úspešne trvá už od roku 2009. 

Program pre deti z Detského domova Nižná Kamenica (Slovenko, Košice)Na súčasnom ôsmom podujatí malo 10 detí možnosť rozvíjať svoje zručnosti v rámci tvorivých dielní, na ktorých si zo sádry vytvárali a maľovali svoje odliatky rôznych tvarov a koláže s vlastnými fotografiami z predchádzajúcich stretnutí.
Po tvorivom programe nasledovali hry a rozdávanie darčekov pripravených z darov členov Novej Akropolis.
Program pre deti z Detského domova Nižná Kamenica (Slovenko, Košice)Program pre deti z Detského domova Nižná Kamenica (Slovenko, Košice)Program pre deti z Detského domova Nižná Kamenica (Slovenko, Košice)

Psychológia na každý deň – cyklus prednášok a praktických cvičení17., 24. a 31. 5. 2013 sa v priestoroch Novej Akropolis v Bratislave uskutočnil cyklus prednášok a praktických cvičení nazvaný „Psychológia na každý deň.“ Účastníci cyklu sa zoznámili so základnými pojmami klasickej aj modernej psychológie osobnosti, ako sú vedomie, pozornosť, pamäť, imaginácia, temperament, charakter... 

Psychológia na každý deň – cyklus prednášok a praktických cvičeníCyklus sa venoval aj medziľudským vzťahom a rozvoju empatie, komunikačných zručností a spolupráce.
Psychológia na každý deň – cyklus prednášok a praktických cvičeníPrednášky boli doplnené praktickými cvičeniami na rozvoj jednotlivých zručností a nástrojov psychiky. Spolu s účastníkmi sme strávili príjemné piatkové večery v družnej atmosfére a každý z nás si odniesol veľa inšpirácie pre svoj ďalší osobnostný rozvoj.

Májové kurzy poverpoluNová Akropolis v Bratislave uskutočnila v priebehu mája 2013 kreatívne kurzy výroby obrazov technikou Poverpol. Naučiť sa túto techniku nevyžaduje žiadne profesionálne výtvarné schopnosti, len dobrú náladu a chuť tvoriť. 

Májové kurzy poverpoluPoverpol prebúdza bohatú imagináciu, na tvorbu je možné využiť širokú škálu materiálov, ako sú sadrové odliatky, látky, kamienky, piesok, sušené kvety, koráliky... a z rúk účastníkov sa rodia prekrásne umelecké diela... posúďte sami. 
Májové kurzy poverpoluTešíme sa na Vás na ďalších kurzoch, ktoré plánujeme otvoriť na jeseň.Verejná prednáška „Solúnski bratia Cyril a Metod“ v Univerzitnej knižnici v BratislaveDňa 21.5.2013 usporiadala Kultúrna asociácia Nová Akropolis v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO prednášku pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku Mgr. Kamila Hermannová nás zoznámila s historickým kontextom daného obdobia, životopisom oboch bratov a ich významnou idealistickou prácou v prospech duchovnej aj písomnej kultúry a v prospech náboženskej a národnostnej tolerancie.
Prednáška Ján Amos KomenskýDňa 16.mája 2013 pripravila Kultúrna asociácia Nová Akropolis v spolupráci s Centrom hudby Zichyho palác prednášku o velikánovi filozofie a pedagogiky Jánovi Amosovi Komenskom. 
Prednáška Ján Amos KomenskýPútavé rozprávanie o slávnom humanistovi, pedagógovi a jazykovedcovi nám priblížilo jeho neľahkú životnú cestu a dielo, v ktorom sa odrážala ústredná myšlienka jeho filozofie, idea univerzálnej vedy – Pansofia.

Stránka 23 z 24
Hore