Menu

Aktuality na Slovensku

Stránka 25 z 26
Májové kurzy poverpoluNová Akropolis v Bratislave uskutočnila v priebehu mája 2013 kreatívne kurzy výroby obrazov technikou Poverpol. Naučiť sa túto techniku nevyžaduje žiadne profesionálne výtvarné schopnosti, len dobrú náladu a chuť tvoriť. 

Májové kurzy poverpoluPoverpol prebúdza bohatú imagináciu, na tvorbu je možné využiť širokú škálu materiálov, ako sú sadrové odliatky, látky, kamienky, piesok, sušené kvety, koráliky... a z rúk účastníkov sa rodia prekrásne umelecké diela... posúďte sami. 
Májové kurzy poverpoluTešíme sa na Vás na ďalších kurzoch, ktoré plánujeme otvoriť na jeseň.Verejná prednáška „Solúnski bratia Cyril a Metod“ v Univerzitnej knižnici v BratislaveDňa 21.5.2013 usporiadala Kultúrna asociácia Nová Akropolis v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO prednášku pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku Mgr. Kamila Hermannová nás zoznámila s historickým kontextom daného obdobia, životopisom oboch bratov a ich významnou idealistickou prácou v prospech duchovnej aj písomnej kultúry a v prospech náboženskej a národnostnej tolerancie.
Prednáška Ján Amos KomenskýDňa 16.mája 2013 pripravila Kultúrna asociácia Nová Akropolis v spolupráci s Centrom hudby Zichyho palác prednášku o velikánovi filozofie a pedagogiky Jánovi Amosovi Komenskom. 
Prednáška Ján Amos KomenskýPútavé rozprávanie o slávnom humanistovi, pedagógovi a jazykovedcovi nám priblížilo jeho neľahkú životnú cestu a dielo, v ktorom sa odrážala ústredná myšlienka jeho filozofie, idea univerzálnej vedy – Pansofia.
Ekologická akcia „Za čisté Košice“Dňa 27. apríla 2013, pri príležitosti Svetového dňa Zeme, členovia Novej Akropolis Slovensko a dobrovoľníci z verejnosti spoločne celý deň čistili mestský Lesopark na Furči v Košiciach. Akcie sa zúčastnilo 121 dobrovoľníkov a nazbieraný odpad naplnil dva veľkokapacitné kontajnery.

Ekologická akcia „Za čisté Košice“Spoluorganizátormi akcie bola Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov, Mestský magistrát a Mestské Lesy. Je to už druhý ročník tejto ekologickej akcie, ku ktorej sa dobrovoľníci a návštevníci lesoparku s radosťou pripojili a pridali tak ruku k dielu, aby sa naše životné prostredie a príroda stali čistejšími a krajšími.
Ďakujeme všetkým zúčastneným dobrovoľníkom za úctyhodný výkon a pozitívny prístup k idei starostlivosti o prírodu a tiež menovaným mestským inštitúciám za podporu a spoluprácu. Naše poďakovanie patrí aj spoločnosti Červa Slovensko s.r.o. za poskytnuté rukavice.
Ekologická akcia „Za čisté Košice“Ekologická akcia „Za čisté Košice“Ekologická akcia „Za čisté Košice“Ekologická akcia „Za čisté Košice“Ekologická akcia „Za čisté Košice“Ekologická akcia „Za čisté Košice“

Divadlo Mýtus o PsýchéV piatok 23. novembra 2012 sa v Dome kultúry Ružinov uskutočnilo jedno z podujatí, ktoré pripravila Nová Akropolis pri príležitosti Svetového dňa filozofie (vyhláseného UNESCO), a to prednáška spojená s divadelným predstavením „Mýtus o Psýché“

Prednáška Mýtus o PsýchéPríbeh o Psýché je symbolický a nadčasový mýtus o putovaní ľudskej duše na ceste za múdrosťou, pričom duša musí počas cesty prekonávať mnohé prekážky a rozvíjať svoje vnútorné potenciály.
Divadlo Mýtus o PsýchéSymboliku tohto putovania nám vo svojej prednáške vysvetlila riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku, pani Kamila Hermannová, a členovia Novej Akropolis zase predviedli mýtus v prekrásnom divadelnom podaní.

Rozhovor TASR s riaditeľkou Kultúrnej asociácie Nová Akropolis pri príležitosti Svetového dňa filozofie ...

Tvorivé dielneKultúrna asociácia Nová Akropolis sa aj tento rok aktívne zúčastnila celoslovenských Dní dobrovoľníctva. Našich aktivít sa zúčastnilo spolu 106 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 294 hodín.
Prvou aktivitou boli tvorivé dielne v Bratislave - výroba maľovaných kamienkov pre deti z detského domova Nižná Kamenica. Dielne prebiehali v piatok aj v sobotu a šikovné ruky dobrovoľníkov vdýchli kameňom duše sovičiek, lienok, kvetov, mačiek a nespočetného množstva ďalších motívov.
Aktivity sa zúčastnili aj zamestnanci a klienti domova sociálnych služieb Kampino, ktorým ďakujeme za ich čas a nápady.
Čistenie lužného lesaDruhou našou bratislavskou aktivitou bolo čistenie lužného lesa v blízkosti hrádze a Starého mosta. Dobrovoľníci sa nezľakli obrovského množstva odpadu ukrytého v poraste a v rekordnom čase naplnili veľkokapacitný kontajner, ktorý poskytla mestská časť Bratislava Petržalka. Aktivity sa zúčastnili aj dve deti a jeden Angličan žijúci v Bratislave, ktorý prerušil svoj cyklistický výlet a aktívne priložil ruku k dielu.
Čistenie mesta KošiceV Košiciach sme v piatok i v sobotu venovali Dni dobrovoľníctva čisteniu mesta Košice zbieraním odpadkov. V piatok sa čistili lokality Luník IV a Luník I. V sobotu sme mali pristavený kontajner pri vstupe do Furčianskeho Lesoparku a ľudia, ktorí sa v ten deň prišli do Lesoparku poprechádzať, si ochotne so sebou od nás vzali odpadkové vrece a rukavice a počas svojej prechádzky zbierali odpadky. Takmer všetci priniesli naspäť plné vrecia s počudovaním, koľko odpadkov sa v Lesoparku nachádza a zároveň s dobrým pocitom na duši, že od nich odbremenili prírodu a prispeli tak k jej prirodzenej kráse. Počas oboch dní sa do zbierania smetí zapojilo aj 20 detí, ktoré boli nadšené, že môžu pomôcť.

Stránka 25 z 26
Hore