Menu
Previous Next

1996 Paríž

Vykorenenie biedy

Rezolúcia Valného Zhromaždenia

Na Valnom Zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Paríži, vo Francúzsku, 6.apríla 1996, bola prijatá nasledujúca Rezolúcia:

Všeobecná deklarácia :

Valné zhromaždenie MONA prijíma nasledujúcu Rezolúciu: uznieslo sa podporovať počas roku 1996 Medzinárodný rok pre vykorenenie biedy v zmysle, v akom bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov Rezolúciou A/48/719, a vyvíjať činnosti v kultúrnej a výchovnej oblasti, ktoré by podporovali predovšetkým hodnoty bratstva, slobody a rovnosti.

Každá činnosť uskutočnená MONA musí jasne poukazovať na štrukturálne korene biedy a jej súvislosť s kultúrnou slabosťou a ekonomickými krízami a snažiť sa predložiť riešenie s cieľom dosiahnuť dlhotrvajúci rozvoj a sociálny pokrok.
Hore