Menu
Previous Next

1998 Lima

Všeobecná deklarácia ľudských práv

Rezolúcia Valného Zhromaždenia

Na Valnom Zhromaždení Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis (MONA), ktoré sa konalo v Lime, v Peru, 9.apríla 1998, bola prijatá nasledujúca Rezolúcia:

Všeobecná deklarácia :

V súvislosti s pripomenutím päťdesiateho výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorú prijalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov 10.decembra 1948 Rezolúciou 217 A (III) a v súvislosti so skutočnosťou, že napriek úsiliu, ktoré bolo vyvinuté na praktické uskutočnenie jej princípov, sú ešte dnes na celom svete porušované tie najzákladnejšie prvky ľudských práv, Valné zhromaždenie MONA prehlasuje :

a) Keďže je na celosvetovej úrovni nutné pokračovať v šírení princípov úcty k ľudskej bytosti a jej dôstojnosti, ktoré sú zahrnuté vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

b) Keďže čelíme nepretržitému a hromadnému porušovaniu práv jednotlivcov a základných slobôd, a zvlášť prenasledovaniu a diskriminácii rasových, kultúrnych či náboženských menšín, ako i mnohým prípadom potlačovania slobody prejavu, ktoré sa dajú i naďalej pozorovať vo väčšine štátov sveta.

c) Keďže zakladajúce princípy MONA sa zhodujú duchom a približujú slovom princípom zhrnutým vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.

d) Keďže MONA počas celých štyridsiatich rokov svojej existencie uskutočňuje vo svete aktivity na ochranu a záštitu ľudských práv, ako vyplýva zo zápisu jej Valných zhromaždení a vydaných Ročeniek aktivít.
 
BOLO ROZHODNUTÉ :

1. Pripomenúť si vo všetkých štátoch, kde existujú delegácie pripojené k MONA, päťdesiate výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv usporiadaním špecifických aktivít s cieľom zdôrazniť pri príležitosti tohto dôležitého výročia základnú hodnotu ľudskej bytosti a úctu k jej dôstojnosti.

2. Zamietnuť akýkoľvek druh netolerancie a vziať Všeobecnú deklaráciu za vzorový príklad záujmu ľudstva o ochranu ľudských práv, ktoré musia byť vyzdvihované a zväčšiť úsilie na tomto poli činnosti.
Hore