Menu

K novej zdvorilosti

 

Toto je bod, ktorého sme sa už niekoľko krát dotkli pri rôznych príležitostiach, lebo je prirodzené a bežné, že sa pod „zdvorilosťou“  rozumie rad zastaralých hodnôt, postojov výlučne „buržoáznych“, ktoré nie sú v súlade s našim ponímaním Nového Človeka.   

K novej zdvorilosti

Slovo zdvorilosť, aspoň v španielskej etymológii, sa vzťahuje k správaniu ľudí žijúcich na „dvore“, a pod dvorom sa rozumie elita, ktorá zvyčajne obklopovala starodávnych princov a kráľov. V širšom zmysle slova sa aplikovala na všetky formy vzťahov medzi dobre vychovanými ľuďmi, na dámy a pánov, odlišujúc ich tak od hulvátov a hlupákov, ktorí nerešpektovali tieto prvky a nechali impulzy svojich inštinktov odhalené, bez toho, žeby im záležalo na tom, že tým môžu uraziť ostatných alebo vyvolať nespravodlivosť, obzvlášť voči ženám, deťom a starcom zbaveným vlastnej sily na to, aby si mohli zabezpečiť úctu a chrániť svoj majetok i presvedčenie. Tento súhrn dobrých mravov, ktoré skrášľujú život a robia ho znesiteľnejším, často krát zažil svoj úpadok pri preháňaní, ktoré sa stalo skutočnou pantomímou a stvorilo kult lží, ak nie dokonca zrád. Toto preháňanie je bohužiaľ najznámejšie, a predovšetkým v súčasnej mládeži vyvoláva hlboký odpor k takýmto normám, lebo ich považujú za prázdne a neobsahujúce pravdu a morálku. Teda, prirodzené úlohy detí, mužov, žien a starcov sa rozplynuli vo veľkom vládnucom chaose, vo vnútornom zrútení našej civilizačnej formy.Velebí sa to, čo je spontánne, je to však zamenené za sprostotu a animálnosť, za mlčanlivé znevažovanie tých, ktorí nás obklopujú, zatiaľ čo sa každý usiluje o príležitosti a okolnosti, ktoré sú pre nich najlepšie. Nedbá sa na slovník, lebo sa verí, že sprostota a škaredosť sú omnoho viac autentickejšie než ich opak. Určité psychologické a sociálne prúdy poháňané tými, ktorí sa sami postavili na okraj, lenivcami a hrubiánmi, sa stali modelom a “móda mladých“ pre nich znamená nedostatok fyzickej a mentálnej hygieny, nepotrebná sprostota a násilie je vyjadrením “chlapskosti“ alebo „feminizmu“.  

K novej zdvorilosti

Aj keď sa neinformovaným môže tento postoj zdať novým, zrodil sa na konci 18. storočia s „teóriou o dobrom divochovi“..., avšak už dlho vieme, že nie všetci divosi sú dobrí a svätí. Podporovanie tohto postoja je len archaizmom tých, ktorým chýba dostatočná historická dynamickosť.   

Musíme znovu vytvoriť novú zdvorilosť, inšpirujúc sa tým najlepším z Iniciačnej Tradície, ktorá umožnila tisíckam generácií skutočné humánne súžitie, ktoré ich priviedlo k poznaniu samého seba a k vnímaniu Bohov prostredníctvom múdreho kultu Pravdy, Krásy a Zbratania. Lebo rovnako ako sa ľudia vyhýbajú spoločnosti divokých a odpudzujúcich zvierat, Bohovia sa vzďaľujú od degradovaných a nepríjemných, agresívnych a sprostých ľudí. Taký je zákon Prírody, ktorý sprevádza selekciu najschopnejších.  

Táto zdvorilosť má svoj pôvod v sile našej vôle, ktorá musí premôcť všetku nepriazeň osudu a zlú náladu. Rovnako má svoj pôvod aj v našej schopnosti milovať svoje okolie ako odraz Boha..., onoho Boha, ktorý je v nás samých. Ten, kto uráža ostatných, uráža aj samého seba... a uvádza do pohybu letargický stroj akcie a reakcie, ktorý indickí filozofi nazývali Karma.  Keď máme dobrú vôľu, môžeme prekonať „pochmúrnu tvár“ a vyhnúť sa tomu, aby sme ostatných nakazili svojim pesimizmom alebo do svojich odpovedí vtisli zlú náladu, ktorá nás občas prepadne, a takto prejavili svoju nedokonalosť a slabosť.  

K novej zdvorilosti

Láskavý pozdrav, úsmev v správnom okamihu, minúta „stratená“ na to, že sme inej osobe venovali pozornosť, nie je balíkom lží, ale prejavom našej dobrej vôle, nášho filozofického bytia. A vedieť znášať zlú náladu ostatných je Alchymistický spôsob schopný transformovať olovo na zlato, lebo bez toho, že by sme sami do tejto zlej nálady upadali, môžeme jej nastaviť žiarivý štít našej zdvorilosti a nášho sebaovládania v zlom okamihu, ktorý práve ona druhá osoba prežíva a prejavuje,  a pomôcť jej, aby sa vyslobodila zo svojej úzkosti alebo samoty. To, že páni dávajú v určitých veciach prednosť dámam a že tieto pánom umožňujú prevziať iniciatívu, je dôležitou súčasťou každodenného uplatňovania zdvorilosti. Nezvyšovať nepotrebne hlas a kontrolovať pohyby svojho tela, obzvlášť jazyka, je tiež zdvorilosť. Zvyčajne viac ľutujeme to, čo sme povedali, než to, čo sme zamlčali. Okrem toho ... je tiež treba vedieť mlčať, nehovoriť polovicu pravdy, avšak ani neudržovať ponuré ticho a „olympské“ postoje, ktoré vôbec nezodpovedajú našej ľudskej maličkosti. Pomaly sa prirodzene zavedie Nová Zdvorilosť. Vytvoríme novú dôstojnosť pre všetkých. Buďme veľkorysí. Buďme veselí. Buďme silní.

 

Prof. Jorge Angel Livraga

Zakladateľ Medzinárodnej organizácie

Nová Akropolis

Hore