Menu

Satyrovia – lesní démoni

 

Satira je dnes popisovaná ako literárny štýl alebo prejav človeka v podobe ostrého, útočného, uštipačného, bezohľadného výsmechu alebo posmechu. V literatúre sa týmto dielom kritizujú nedostatky a chyby. Je to forma, v ktorej sa uplatňuje irónia a sarkazmus. Spôsobuje, že sa človek smeje niečomu, čo stojí skôr na zaplakanie, v lepšom prípade ho podnieti k zamysleniu sa nad chybami a nad tým, ako ich napraviť.

Satyrovia

V súčasnej dobe je satira vnímaná ako ostrý výsmech, ktorý môže byť často až zlomyseľný. No nie vždy mala až takýto ostrý nádych a a zlomyseľné posolstvo. Totiž za satirické diela je považovaný aj Cervantesov Don Quijot alebo dielo Gargantua a Pantagruel z pera spisovateľa menom Rablais. A o týchto dielach určite nemôžeme hovoriť ako o zlomyseľných.

Aké teda bolo poslanie satyrov v mytológii? Boli to horskí a lesní démoni, sprievodcovia boha Dionýza. Vystupovali ako samopašní, niekedy naničhodní a uštipační, no stále veselí pastieri dobytka. Priatelili sa s nymfami a radi sa zabávali tancom a hudbou. Ich obľúbené nástroje boli flauta, gajdy a cimbal. Ľudia ich nemali veľmi radi a utekali pred nimi, pretože sa zabávali na ich slabosti – strachu a pastierom odháňali stáda. Mali polozvieraciu podobu: capie nohy a uši, tupý a široký nos, naježené vlasy a rožky na čele.

Je treba podotknúť, že boh Dionýzos je bohom entuziazmu, hlbokej radosti, ktorá sa nachádza hlboko v človeku, tam, kde sa človek sám v sebe stretáva s tým božským. Satyrovia ako jeho sprievodcovia predstavujú jednu z podôb radosti. Radosť, ktorá je skôr na povrchu a spája sa skôr s emóciami, ako hlbokým citom. To je vtedy, keď sa prejavujú ako roztopašní, uštipační a stále sa zabávajúci. Na druhej strane však svojim výsmechom poukazujú na chyby ľudí, presne tie, ktoré nám bránia v tom, aby sme v nás prebudili skutočný entuziazmus.

Satyrovia

Ak by sme teda vychádzali z mytologického pôvodu pojmu satira, nemali by sme ju spájať s iróniou. Totiž človek sa uchyľuje k irónii vtedy, keď sám pred sebou a pred ostatnými skrýva svoje emócie a vytvára si tak masku na maske. Ak však chceme sami seba lepšie poznať a odhaliť v sebe prameň nevyčerpateľnej radosti a veľkého šťastia, môže nám satira dobre poslúžiť na to, aby sme si všimli niektoré zo svojich chýb a začali s ich odstraňovaním.

 

Mária Mihálová

Kultúrna asociácia Nová Akropolis

Hore