Menu

Zlatá rybka

 

Spomedzi všetkých príbehov, ktoré som počúvala alebo čítala ako dieťa, ma asi najviac uchvátila rozprávka o rybárovi, ktorý jedného dňa chytil Zlatú rybku a tá mu s prosbou, aby ju pustil späť do mora, sľúbila vyplniť tri želania. Rybár na túto ponuku pristúpil a prehovorený svojou ženou žiadal od rybky s každým želaním viac a viac, až mu nakoniec pre zaslepenú túžbu po moci a vlastníctve nezostalo vôbec nič.    

Zlatá rybka

Po vypočutí celého rozprávania sa v mojej detskej hlave začali rodiť neuveriteľné predstavy a úvahy. Spomínam si, že celé moje dni boli vyplnené rozmýšľaním nad nádhernou možnosťou mať tri ľubovoľné želania... a v zmesi snov stať sa princeznou, môcť šoférovať auto či vedieť lietať som zrazu zistila, že si podobne ako rybárova žena neviem zvoliť, ktoré tri zo všetkých mojich želaní sú tie „pravé“. Zakaždým, keď som konečne niektoré zvolila, objavili sa nové, ďalšie, veľkolepejšie. Nekompromisne som zamietla vyslobodzujúcu špekuláciu, že ak mám naozaj ľubovoľnú možnosť, môžem si predsa želať, aby sa mi splnilo všetko, na čo pomyslím, a poctivo som sa držala daného konceptu teraz už celkom nedostačujúceho čísla tri.   

A ako bežal čas, začala som z dôvodu nevyhnutného sklamania nad tým, o čo všetko by som bola pripravená takým krutým obmedzením počtu, dokonca ľutovať, že som sa o tejto rozprávke vôbec dozvedela. Pocítila som sťahujúce sa mračná nad bezstarostným detstvom a uvedomila som si, aké bezbolestné je o niečom nevedieť, a aké je naopak ťažké a skľučujúce dozvedieť sa, objaviť, poznať. Ako hladko plynul môj život, kým som nepoznala rozprávku O zlatej rybke! Pokúšala som sa na ňu zabudnúť a navždy ju vymazať zo svojej mysle, avšak stále sa vracala s neúprosnou pravidelnosťou a ťažila môj detský svet vyžadujúc riešenie a odpoveď. A čím viac som samu seba presviedčala, že tento problém nie je vo svojej podstate vôbec dôležitý (nakoniec, veď je to len rozprávka!), tým dobiedzavejšie bzučal okolo mojich uší a bodal do najskrytejších miest môjho vnútorného sveta. Pochopila som, že je nemožné sa ho mávnutím ruky zbaviť a rozhodla som sa k zodpovednému činu: raz a navždy túto otázku vyriešim, aby ma už nikdy nemohla ťažiť a znepokojovať.  A skutočne, spásne riešenie sa objavilo a ako úsvit nového dňa rozjasnilo moju tvár: zistila som totiž, že ak si želám niečo, čo bude prospešné len mne samej, nikdy nenájdem uspokojenie, pretože sa nebudem môcť o získanú radosť s nikým rozdeliť a nikomu inému ako sebe nepomôžem. Moje pôvodné želania sa v okamihu rozšírili aj na okolitý svet. Nech nie len ja, ale celá moja rodina vie lietať! A prečo vlastne len rodina? Nech vedia lietať všetci moji spolužiaci, alebo dokonca celé naše mesto... a prečo by nakoniec nemohli lietať všetci ľudia? Mám predsa možnosť želať si čokoľvek!    

Zlatá rybka

Po tomto veľkolepom odhalení, ktoré bolo prísľubom nájdenia vytúženého pokoja v duši, sa však ako strašidelný čierny tieň objavil starý známy problém voľby: ktorým zo všetkých želaní dať prednosť? A zrazu sa celé moje trápenie nielen vrátilo, ale dokonca narástlo do obrovských rozmerov, lebo už nešlo len o moju vlastnú osobu, ale išlo o nás všetkých. V mojich drobných rukách bol zrazu celý svet s myriadami problémov, o ktorých som matne tušila, že ho ťažia. Zmietala som sa v riešení otázok chudoby, nepriateľstva, vojen, chorôb... aká malá a nepatrná som bola pod touto ťarchou, aká bezradná v rozhodnutí, ktoré malo zmeniť chod miliónov ľudských životov!    

Plynul čas, postupne som opustila detské roky, a pravdu povediac, otázku zlatej rybky som dodnes celkom nevyriešila. Nikdy však nezabudnem na onen úžasný okamih precitnutia, v ktorom som si uvedomila, že aj ja ako jedna z mnohých ľudských bytostí môžem pomôcť svetu, že na činoch a rozhodnutiach každého z náš závisí obraz celého ľudstva, že aj tou najmenšou životnou voľbou ovplyvňujeme dejiny, aj keď si veľakrát myslíme, že sme len tým najnepatrnejším zrnkom piesku v nedohľadnej púšti sveta.    

Pochopila som, že úlohou čarovnej Zlatej rybky nebolo zjednodušiť rybárovi život bohatými darmi, ale prebudiť v ľudskej bytosti zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a ukázať nám, že ak prejavíme skromnosť a potlačíme pochabú chtivosť, objavíme v sebe zázračnú schopnosť každým svojím činom zlepšovať svet.    

A čo vy, milí čitatelia? Už ste vyriešili otázku, čo si budete želať, keď chytíte zlatú rybku? Alebo už ju dokonca niekto z vás chytil? Nuž... možno ju práve teraz každý z nás drží vo svojich rukách. Pozor len na syndróm rybárovej ženy... :)

 

Mgr. Kamila Hermannová

Riaditeľka Kultúrnej asociácie

Nová Akropolis na Slovensku

Hore