Menu

Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga

Sobota 12. mája 2018 od 16:00 do 20:00 h, Bratislava Mužské a ženské archetypy podľa C.G.Junga


Víkendový seminár na témy:

  • mužský a ženský svet v poňatí jungovskej psychológie
  • muž a žena v symboloch klasických kultúr
  • animus a anima, 4 archetypy ženy a 7 archetypov muža
  • dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie

Dĺžka trvania seminára je 4 hodiny.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu  info@akropolis.sk do stredy 9.5.2018 (vrátane).
Počet miest je obmedzený na 30.

Seminár je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet IBAN: SK48 8330 0000 0021 0126 9198, variabilný symbol 1205201801. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.


Cena seminára: 20 € (18 € študenti, dôchodcovia).

V cene je zahrnuté malé občerstvenie v prestávkach. 

Miesto konania: 
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore