Menu

Zážitkový pobytový seminár "Cesty k sebe podľa C. G. Junga"

Víkend 20. - 22. júla 2018, Penzión Čachovo, Selce Zážitkový pobytový seminár "Cesty k sebe podľa C. G. Junga"


Pozývame Vás na cestu za lepším poznaním seba samého, slovami C. G. Junga – na cestu individuácie, hľadania svojho Bytostného Ja. Prostredníctvom prednášok, cvičení a zážitkových aktivít nazrieme do labyrintu svojej vlastnej psychiky, aby sme sa v ňom lepšie zorientovali a hľadali spôsoby, ako na sebe pracovať, rozvíjať sa a stať sa viac sami sebou.

Okrem rozprávania o jungovskej psychológii nás čaká tiež typológia osobnosti, práca s vlastnou personou, odhaľovanie jej tieňov a jej silných a hodnotných stránok.

Pobyt je určený pre osoby staršie ako 18 rokov vrátane.

Na čo sa môžete tešiť:

  • Cesta sebapoznania
  • Cesta individuácie
  • Cesta labyrintom psychiky
  • Cesta sebavyjadrenia
  • Typológia osobnosti podľa C. G. Junga
  • Život a dielo C. G. Junga, základné pojmy jungovskej psychológie
  • Večer pri ohni

Prihlásiť sa na seminár je možné do 25. 6. 2018.


Účastnícky poplatok vo výške 129 EUR okrem programu seminára zahŕňa ubytovanie počas celého pobytu, 2x plnú penziu a potrebné pomôcky. V cene nie je zahrnutá doprava, ktorú si každý účastník zabezpečuje individuálne. 


Počet miest je obmedzený, preto si svoje miesto zabezpečte čo najskôr!

Miesto konania: 
Ubytovacie zariadenie Penzión Čachovo sa nachádza v krásnom a pokojnom prírodnom prostredí, neďaleko Banskej Bystrice

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore