Menu

Večer na tému DUŠA ZÁPADU – DUŠA VÝCHODU

Štvrtok 9. augusta 2018 o 19:00 h, Bratislava Večer na tému DUŠA ZÁPADU – DUŠA VÝCHODU


Druhý z dvoch letných večerov venovaných porovnaniu západného a východného poňatia základných životných hodnôt a zákonitostí. Večery sa budú skladať z prednášky, čítania z textov veľkých predstaviteľov východnej a západnej filozofickej tradície a zábavného kvízu.

Témami tohoto večera budú:

  • Ľudské vlastnosti a vnútorný rast
  • Cesta k pravde a ľudské hodnoty
Vstupné: 5 €, študenti a dôchodcovia 3 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
0904/403 791,
www.akropolis.sk,
info@akropolis.sk
Hore